Home arrow History arrow February
February
22 ta' Frar 2023 Imut il-patrijott Xewki Wistin Dingli. PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 09, 2024 at 02:55 PM

l-Erbgha 22 ta' Frar 2023thabret il-mewt tal-patrijott Xewki Wistin Dingli. Wistin kien l-ewwel sindku tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija kif ukoll hadem hafna f'bosta ghaqdiet fix-Xewkija. Huwa ghamel snin twal bhala membru tal-kumitat tal-Banda Prekursur fejn okkupa l-kariga ta' President kif ukoll segretarju. Fil-kamp sportiv Wistin kien player tax-Xewkija Tigers kif ukoll membru tal-Kumitat. Hafna jiftakru ukoll lil Wistin Dingli jaghti sehmu fl-Ghaqda Dramatika Xewkija fejn b'mod specjali fis-snin tmenin kien jiehu sehem fl-opperetti li kienu jsiru fis-sala tac-Centru Parrokkjali tax-Xewkija. Fis-sena 2007 Wistin inghata l-unur ta' '' Gieh ix-Xewkija '' bhala rekonixximent tal-hidma kbira ghar-rahal twelidu. Il-banda Prekursur hadet sehem fil-funeral tieghu

  332850992_609716400982982_8725354247010557079_n(1)

Write Comment (0 comments)
28 ta' Frar 2015 - Ix-Xewki Marvin Cauchi jirbah l-unur tal-Isportiv tas-sena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:18 PM

      Fit-28 ta’ Frar 2015waqt is-serata ta’ l-ghazliet Sportivi Ghawdxin 2014 li saret fil-kumpless sportiv t’Ghawdex, ix-Xewki Marvin Cauchi li huwa gerrej taz-zwiemel fejn rebah hafna tigrijiet taz-zwiemel kemm gewwa Ghawdex kif ukoll f’Malta gie maghzul l-isportiv tas-Sena.

 

 Marvic Cauchi

Marvin Cauchi jircievi it-trofej ta l-unur li rebah bhala l-isportiv tas-sena mill-Ministru ghal Ghawdex Dr. Anton Refalo 

ritratt mehud minn:  Joe Bajada 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:28 PM )
28 ta' Frar 2015 - Il-Funeral tal-Bandist Carmel Attard PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:01 PM

Fit-28 ta’ Frar 2015, sar il-funeral tal-Bandist Carmel Attard.  Carmel Attard halla din id-dinja l-Hamis 26 ta' Frar. Il-korteo tal-funeral li telaq minn Triq Santa Katerina kien akkumpanjat mill-Banda Prekursur fejn quddiem il-kazin tal-istess Socjeta it-tebut tieghu gie imdawwar lejn il-bieb principali fejn intefghu fjuri mil-gallerija tal-kazin.  Wara saritlu il-quddiesa presente cadaver fil-knisja Rotunda tax-Xewkija mexxija mil-Arcipriet tal-Parrocca Mons. Carmelo Mercieca u wara saret difna fic-cimiterju San Gwann Battista fil-qabar tal-familja.  Carmel Attard jew ahjar kif kien maghruf Nenu kien patrijott kbir Xewki, kien bandist tal-banda Prekursur, kien jissaportja b’mod regolari lit-team ta Xewkija Tigers u kienu ukoll jiehu sehem bhala attur fid-drammi li kienu jitellghu fic-Centru Parrokjali tax-Xewkija.

 

nenu attard 

Nenu Attard idoqq mal-Banda Prekursur

10854487_845254915513563_4727555395215209432_o(1)

It-tebut ta Nenu Attard jiddawwar lejn il-kazin

nenu

Nenu Attard fil-ground jissaportja it-team ta Xewkija Tigers

1486614_845259658846422_8034551869503831743_n

Il-Beritta li kien jilbes Nenu bhala bandist tiqieghed fuq it-tebut waqt il-quddiesa

 

ritratti mehuda minn:  Frans Galea 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:27 PM )
10 ta' Frar 1957 - Titbierek mill-gdid il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 11:56 AM

Fl-10 ta’ Frar 1957, tbierket mill-gdid il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena mill-Isqof t’Ghawdex, dak iz-zmien kien Mons. Guzeppi Pace.  Dawn sar wara li bejn 1955 u 1957 kemm il-Kappella kif ukoll iz-zuntier gew imkabbra.

5316822163_fa1d7c8174_z 

Il-Faccata tal-Kappella tal-Madonna tal-Hniena

 ritratt mehud minn:  L-Internet

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:09 PM )
10 ta' Frar 1972 - It-Twaqqif ta' l-Ghaqda Drammatika tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 11:39 AM

Fl-10 ta’ Frar 1972, giet imwaqqfa l-Ghaqda Drammatika fix-Xewkija.  Matul is-snin mit-twaqqif taghha din l-ghaqda tellghet diversi operetti, drammi u plays kemm fit-teatru Giovanni fic-Centru Parrokjali tax-Xewkija, kif ukoll f'diversi postijiet ohra madwar ir-rahal tax-Xewkija.

 

ghaqda drammatika xewkija

L-Ghaqda Drammatika tax-Xewkija fl-1980 meta tellghu l-operetta Fior di Loto  fit-teatru Giovanni fic-Centru Parrokjali 

ritratt mehud mis-sit eletroniku - www.xewkija.net 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:10 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 1 - 5 of 30
Thursday, 25 th July 2024
16:12 
A+ | A- | Reset