Home arrow History arrow February
February
28 ta' Frar 2015 - Ix-Xewki Marvin Cauchi jirbah l-unur tal-Isportiv tas-sena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:18 PM

      Fit-28 ta’ Frar 2015waqt is-serata ta’ l-ghazliet Sportivi Ghawdxin 2014 li saret fil-kumpless sportiv t’Ghawdex, ix-Xewki Marvin Cauchi li huwa gerrej taz-zwiemel fejn rebah hafna tigrijiet taz-zwiemel kemm gewwa Ghawdex kif ukoll f’Malta gie maghzul l-isportiv tas-Sena.

 

 Marvic Cauchi

Marvin Cauchi jircievi it-trofej ta l-unur li rebah bhala l-isportiv tas-sena mill-Ministru ghal Ghawdex Dr. Anton Refalo 

ritratt mehud minn:  Joe Bajada 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:28 PM )
28 ta' Frar 2015 - Il-Funeral tal-Bandist Carmel Attard PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:01 PM

Fit-28 ta’ Frar 2015, sar il-funeral tal-Bandist Carmel Attard.  Carmel Attard halla din id-dinja l-Hamis 26 ta' Frar. Il-korteo tal-funeral li telaq minn Triq Santa Katerina kien akkumpanjat mill-Banda Prekursur fejn quddiem il-kazin tal-istess Socjeta it-tebut tieghu gie imdawwar lejn il-bieb principali fejn intefghu fjuri mil-gallerija tal-kazin.  Wara saritlu il-quddiesa presente cadaver fil-knisja Rotunda tax-Xewkija mexxija mil-Arcipriet tal-Parrocca Mons. Carmelo Mercieca u wara saret difna fic-cimiterju San Gwann Battista fil-qabar tal-familja.  Carmel Attard jew ahjar kif kien maghruf Nenu kien patrijott kbir Xewki, kien bandist tal-banda Prekursur, kien jissaportja b’mod regolari lit-team ta Xewkija Tigers u kienu ukoll jiehu sehem bhala attur fid-drammi li kienu jitellghu fic-Centru Parrokjali tax-Xewkija.

 

nenu attard 

Nenu Attard idoqq mal-Banda Prekursur

10854487_845254915513563_4727555395215209432_o(1)

It-tebut ta Nenu Attard jiddawwar lejn il-kazin

nenu

Nenu Attard fil-ground jissaportja it-team ta Xewkija Tigers

1486614_845259658846422_8034551869503831743_n

Il-Beritta li kien jilbes Nenu bhala bandist tiqieghed fuq it-tebut waqt il-quddiesa

 

ritratti mehuda minn:  Frans Galea 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:27 PM )
10 ta' Frar 1957 - Titbierek mill-gdid il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 11:56 AM

Fl-10 ta’ Frar 1957, tbierket mill-gdid il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena mill-Isqof t’Ghawdex, dak iz-zmien kien Mons. Guzeppi Pace.  Dawn sar wara li bejn 1955 u 1957 kemm il-Kappella kif ukoll iz-zuntier gew imkabbra.

5316822163_fa1d7c8174_z 

Il-Faccata tal-Kappella tal-Madonna tal-Hniena

 ritratt mehud minn:  L-Internet

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:09 PM )
10 ta' Frar 1972 - It-Twaqqif ta' l-Ghaqda Drammatika tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 11:39 AM

Fl-10 ta’ Frar 1972, giet imwaqqfa l-Ghaqda Drammatika fix-Xewkija.  Matul is-snin mit-twaqqif taghha din l-ghaqda tellghet diversi operetti, drammi u plays kemm fit-teatru Giovanni fic-Centru Parrokjali tax-Xewkija, kif ukoll f'diversi postijiet ohra madwar ir-rahal tax-Xewkija.

 

ghaqda drammatika xewkija

L-Ghaqda Drammatika tax-Xewkija fl-1980 meta tellghu l-operetta Fior di Loto  fit-teatru Giovanni fic-Centru Parrokjali 

ritratt mehud mis-sit eletroniku - www.xewkija.net 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:10 PM )
22 ta' Frar 2015 - Tintlghab il-100 loghba bejn Xewkija Tigers u Victoria Hotspurs PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 23, 2015 at 11:59 AM

 

Fit-22 ta’ Frar 2015,  fil-Gozo Stadium fix-Xewkija intlghabet l-100 loghba bejn Xewkija Tigers u Victoria Hotspurs.  Din il-loghba spiccat fi draw ta' 1-1 bil-goal ghal Xewkija Tigers jasal fil-15 il-minuta minn Eric  Nwankwo u fis-36 minuta jasal il-goal ta draw ghal Hotspurs minn Antoine Camilleri.  Din il-loghba kienet ikkontrollata mir-referee Darryl Agius.  F’dawn il-mitt lobgha bejn t-Tigers u l-Hotspurs,  Xewkija Tigers rebhu 42 loghba filwaqt li Victoria Hotspurs rebhu 33 loghba.  Il- 25 loghba l-ohra spiccaw fi draw bejn dawn iz-zewg timijiet.

 

Xewkija Tigers Log

L-Arma ta' Xewkija Tigers 

 

Victoria_Hotspurs_Malta_Gozo 

L-Arma ta' Victoria Hotspurs  

 

Xewk-Vic 2

Il-Players ta zewg timijiet qabel bdiet il-100 loghba ta' bejnithom 

Xew-Vic 1

 

xew-vic4

Il-Captains ta zewg timijiet flimkien ma Referre Darrly Agius

u l-Ass. Referees 

 

Ritratti mehudin minn: l-Internet,  Visionism - Xewkija Tigers FC

u Frans Galea - Xewkija.net 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:18 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 1 - 5 of 29
Saturday, 23 rd September 2023
17:48 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org