Home arrow History arrow February
February
13 ta' Frar 1714 - Titwaqqaf ix-Xirka tat-Trintari fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 11, 2009 at 07:10 PM

Fit-13 ta Frar 1714, il-Prokuratur Generali tat-Trinitari, Fra Vincenz Coppola waqqaf ix-xirka tat-Trintari fl-altar tal-erwieh fil-Knisja il-qadima tax-Xewkija.  San sar fuq l-inizjattiva li kien ha dak zmien il-Kappillan tax-Xewkija Dun Dumink Abela.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:20 PM )
12 ta' Frar 1865 - Il-Kappillan Dun Pietru Pawl Ciantar PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 11, 2009 at 07:07 PM

Fit-12 ta Frar 1865, Dun Pietru Pawl Ciantar gie maghzul bhala Kappillan sabiex imexxi il-Parrocca tax-Xewkija.

 

Dun Pietru Pawl Ciantar(1)
  
Il-Kappillan Dun Pietru Pawl Ciantar
 
 ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:16 PM )
11 ta' Frar 2003 - Sar il-Funeral tal-Bandist Guzepp Spiteri PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 11, 2009 at 07:03 PM

Fil-11 ta Frar 2003, il-Banda Prekursur hadet sehem fil-funeral tal-Bandist Guzepp Spiteri fejn akkumpanjatu b’marci funebri waqt il-Korteo li telaq minn hdejn l-iskola Primarja ta' Sannat. Wara saritlu il-Quddiesa presente cadavere fil-Knisja ta' Sannat.  Huwa gie midfun fil-qabar tal-Banda Prekursur fic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija.

guzeppspiteri
 
Il-Bandist Guzepp Spiteri
 
ritratt mehud mis-sit eletroniku - www.radjuprekursur.com
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:15 PM )
10 ta Frar 1893 - Il-Knisja tax-Xewkija tigi moghllija ghal gieh ta' Arcipretura PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 10, 2009 at 08:08 PM

Fl-10 ta Frar 1893, il-Knisja tax-Xewkija giet moghllija ghal gieh ta' Arcipretura bil-Motu Proprju tal-Papa Ljun XIII.  Dan il-Gieh inghata fi zmien il-Kappillan Dun Pietru Pawl Ciantar.

 

Knisja Qadima faccata(1)
 
Il-Faccata tal-Knisja l-qadima tax-Xewkija
 
ritratt mehud : Mir-Revista Giourgion 
 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 10, 2016 at 08:38 AM )
9 ta' Frar 1947 - L-Arcipriet Dun Guzepp Grech PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 10, 2009 at 08:04 PM

Fid-9 ta Frar 1947, fil-Knisja ta' Xewkija Dun Guzepp Grech ha l-Pussess ta’ Arcipriet tax-Xewkija.  Huwa dam imexxi din il-Parrocca sa Ottubru ta' 1971 wara li halla din id-dinja wara incident li kellu fl-Imgarr waqt li kien fi triqtu lejn Malta fejn kien sejjer sabiex jordna l-hgieg ghat-twieqi ta Knisja Rotunda tax-Xewkija.

 

Arcipreit Grech
  
L-Arcipriet Dun Guzepp Grech
 
ritratt mehud: Mir-Revista Giourgion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 01:04 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 16 - 20 of 29
Sunday, 4 th December 2022
17:02 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish