Home arrow History arrow February
February
9 ta' Frar 1919 - Talba biex il-festa ta' San Gwann Battista terga issir festa kmandata PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Feb 10, 2009 at 08:01 PM

·       Fid-9 ta Frar 1919, l-Isqfijiet ta’ Malta u Ghawdex ta' dak iz-zmien ghamlu talba lis-Sagra Kongregazzjoni ta' Ruma sabiex il-festa ta' San Gwann Battista terga issir festa kmandata.  Wara li intlaqet din it-talba il-Papa Beneditt XV rega ghamel il-festa ta San Gwann Battista Festa Kmandata.

 

Week35
 
L-Istatwa ta San Gwann Battista waqt il-purcissjoni fil-festa fl-antik
 
ritratt mehud minn fuq is-sit eletroniku www.xewkija.net 
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 11, 2015 at 12:54 PM )
7 ta' Frar 1982 - Dr. John Xuereb Dingli jinhatar it-tnax il-President tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Feb 10, 2009 at 07:57 PM

Fis-7 ta Frar 1982, Dr. John Xuereb Dingli gie mahtur it-tnax il-President tal-Banda Prekursur tax-Xewkija.  Huwa dam jokkupa din il-kariga ghal kwazi erbatx il-sena sa 28 ta' Jannar 1996.

 

John Xuereb Dingli(1)
 
Dr. John Xuereb Dingli
 
ritratt mehud : Mill-Ktieb "Banda Prekursur 70 sena" ta' Wenzu Camilleri
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 07, 2015 at 11:45 AM )
6 ta' Frar 2007 - Il-Kappillan Fr. Edward Xuereb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 10, 2009 at 07:54 PM

Fis-6 ta’ Frar 2007, l-Isqof t'Ghawdex Mons.Mario Grech hatar lil Kan. Edward Xuereb, mill-Parrocca tax-Xewkija u li huwa Kappillan fil-Parrocca ta l-Ghasri bhala Vigarju Gudizzjali tat-Tribunal Ekklezjastiku tad-Djocesi tGhawdex.

Dun Edward Xuereb
 
Il-Kappillan Fr. Edward Xuereb
 
ritratt mehud mis-sit eletroniku - www.radjuprekursur.com 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 07, 2015 at 11:35 AM )
6 ta' Frar 1972 - L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca jiehu l-pusses ta' Arcipriet tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 10, 2009 at 07:51 PM

Fis-6 ta Frar 1972, Dun Karm Mercieca ha l-pussess ta’ Arcipriet tax-Xewkija.  Il-Banda Prekursur laqet lill-Arcipriet b’marci brijjuzi minn hdejn il-Mithna tax-Xewkija u akkupanjatu sal-Knisja Rotunda tax-Xewkija.

 

DSCN0705
 
L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca
 
ritratt mehud : Frans Galea
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 07, 2015 at 11:33 AM )
5 ta' frar 1998 - Sar il-Funeral tal-Bandist Karistu Cassar PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Feb 10, 2009 at 07:47 PM

Fil-5 ta Frar 1998, sar il-funeral tal-Bandist Karistu Cassar. Il-Banda Prekursur tax-Xewkija hadet sehem fil-Funeral tieghu fejn akkumpanjatu b’marci funebri sal-knisja Rotunda tax-Xewkija fejn saritlu quddiesa presente cadavere u wara saret id-difna fic-Cimiterju San Gwann Battista

 
Karistu%20Cassar(1)
 
Il-Bandist Karistu Cassar
 
ritratt mehud: Minn Revista li harget il-Banda Prekursur  
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 07, 2015 at 11:30 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 21 - 25 of 29
Sunday, 4 th December 2022
17:36 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish