Home arrow History arrow February
February
6 ta' Frar 2012 - Mons Carmelo Mercieca jghalaq 40 sena Arcipriet tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Nov 14, 2012 at 05:09 PM

Fis-6 ta' Frar 2012, l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca ghalaq 40 sena minn meta ha l-Pusess ta' Arcipriet tax-Xewkija wara l-mewt ta' l-Arcipriet Dun Guzeppi Grech. Kien fis-6 ta' Frar 1972 li l-poplu Xewki flimkien mal-Banda Prekursur laqghu lil l-Arcipriet il-Gdid  b'marc u wara Quddiesa flimkien ma bosta sacerdoti ohra  . Minn dan in-nhar sa gurnata ta llum Mons. Carmelo Mercieca ma waqaf qatt jahdenm kemm jiflah ghal-gid spiritwali u materjali tal-poplu Xewki.

 

Capture arcipriet

L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2018 at 03:05 PM )
8 ta' Frar 2011 - Imut il-Patriott Xewki Patri Serafin Borg PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 05, 2011 at 08:50 AM
Fit-8 ta' Frar 2011miet il-Patriott Xewki Patri Serfain Borg  fl-eta ta' 79 sena.  Patri Serafin kif kien maghruf fix-Xewkija nistghu nghidu qatta l-bicca l-kbira ta' hajtu jistudja u jikteb fuq dak kollu li ghandu x' jaqsam ma rahal tax-Xewkija. Huwa kiteb numru kbir ta' kotba l-aktar dwar San Gwann u x-Xewkija fosthom wiehed dwar l-Arciprieti u l-Kappillani li kellha l-parrocca tax-Xewkija kif ukoll iehor dwar San Gwann fil-Bibbja, fl-arti u fil-poezija. Barra minn hekk Patri Serafin kien dilettant kbir tat-Tim tax-Xewkija Tigers b' mod specjali fis-snin sebghin u tmenin. Huwa kien ukoll ammirratur kbir tal-Banda Prekursur u sa kemm baqghet ittih sahhtu baqa jattendi regolari ghal-attivitajiet li jsiru fil-festa ta' San Gwann. Patri Serafin kien ukoll nominat ghal-unur "Gieh ix-Xewkija" . Il-Funeral tieghu sar il-Gimgha 11 ta Frar fil-Knisja ta Sant Wistin fir-Rabat Ghawdex.
 
 patri serafin borg
 
Patri Serafin Borg 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 07, 2015 at 11:47 AM )
27 ta' Frar 2009 - Pellegrinagg Djocesan tar-Randan fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 02, 2010 at 05:32 PM

Fis-27 ta Frar 2009, fil-parrocca tax-Xewkija gie organizzat il-pellegrinagg djocesan tar-Randan. Dan il-Pellegrinagg tmexxa mill-Isqof t’Ghawdex Mons. Mario Grech u hadu sehem ukoll l-Kappillani u s-sacerdoti kollha ta’ Ghawdex flimkien mal-poplu. Dan il-Pellegrinagg beda b’korteo minn hdejn il-mithna sal-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn hemm saret laqgha ta’ talb.
 

Pellegrinagg 

 

L-Isqof t'Ghawdex flimkien mas-Sacerdoti u l- Poplu waq il-pellegrinagg djocesan tar-Randan fix-Xewkija

 ritratt mehud minn: Joseph Xuereb 

 

 

 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:23 PM )
26 ta' Frar 1738 - IL-Kappillan Dun Frangisk Mizzi PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Feb 11, 2009 at 08:33 PM

Fis-26 ta Frar 1738, twieled Dun Frangisk Mizzi fir-Rabat Ghawdex iben Sidor u Roza Mizzi.  Dun Frangisk kien gie mahtur Kappillan tax-Xewkija mil-Isqof Mons Labini fl-1774.

 

Dun Frangisk Mizzi(1)
 
Il-Kappillan Dun Frangisk Mizzi
 
ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 05:43 PM )
28 ta' Frar 1951 - Ic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Feb 11, 2009 at 07:37 PM

Fit-28 ta Frar 1951, indifen l-ewwel katavru fic-Cimiterju gdid San Gwann Battista tax-Xewkija.  L-ewwel persuna li ndifnet go dan ic-Cimiterju kienet Marija Saliba mix-Xewkija.

 

cimiterju3
 
Ic-Cimiterju San Gwann Battista tax-Xewkija
 
ritratt mehud: Mis-sit eletroniku - www.radjuprekursur.com
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:25 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 6 - 10 of 29
Sunday, 4 th December 2022
16:50 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish