Home arrow History arrow March
March
24 ta' Marzu 1972 - Purcissjoni Pageant tad-Duluri PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 26, 2021 at 12:09 PM
Fl-24 ta' Marzu 1972 il-Purcissjoni tad-Duluri fix-Xewkija saret ghall-ewwel darba forma ta' Pageant fejn hadu sehem madwar mitejn personaggi li jirrappezentaw is-seba' Duluri tal-Madonna. Hadet sehem ukoll il-Banda Prekursur.
 
                                   duluri 1972  
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 11:47 AM )
12 ta' Marzu 2019 - Direttivi Coronavirus PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 13, 2020 at 01:23 PM

Il-Hamis 12 ta' Marzu 2020 - l-Isqfijiet ta' Malta u Ghawdex flimkien mal-Awtoritajiet tas-Sahha hargu direttivi biex il-quddies ghalissa ma jsirx aktar bis-sehem tan-nies u biex jigu sospizi  b'effett immedjat il-laqghat kollha fi gruppi bhala prevenzjoni mit-tixrid tal-Coronavirus, li issa kien dahal ukoll f'pajjizna. Dan id-direttiva bdiet iseh ukoll fir-Rotunda tax-Xewkija.

                                       knisja gewwa

 Ritratt:  Knisja tax-Xewkija minn gewwa

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 11:45 AM )
26 ta' Marzu 2018 - Tithabbar il-mewt tas-Sacerdot Xewki Dun Gwann Attard PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Apr 03, 2018 at 02:45 PM

·        Fis-26 ta’ Marzu, miet is-Sacerdoti Xewki Dun Gwann Attard.  Huwa halla din id-dinja f’eta ta’ 80 sena.  Il-Mulej ghogbu issejahlu ghal ghandu fuq l-artal, waqt li kien qed jiccelebra is-sagrifiggju tal-Quddiesa.

1

Dun Gwann Attard S.TH.L 

7.3.1938  -  26.3.2018  

ritratt mehud: santa tal-mewt ta Dun Gwann 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2018 at 02:47 PM )
24 ta' Marzu 2015 - It-Tim ta' Xewkija Tigers ta' taht it-tmintax -il sena PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 30, 2015 at 10:49 AM

Fl-24 ta' Marzu 2015, it-tim ta' taht it-tmintax –il sena tax-Xewkija Tigers laghab l-ahhar loghba tieghu tal-Kampjont kontra it-tim Nadur/Qala.  Din il-loghba spiccata bl-iskor ta’ 1-3 rebha ghal Nadur/Qala.  Il-gowl ghal Xewkija gie skurjat minn Thomas Vella.  Ghalkemm din il-lobgha spiccat b’telfa ghal Xewkija Tigers pero l-ghada l-Erbgha 25 ta’ Marzu l-isfidanti ta’ Xewkija Tigers, Sannat Lions laghbu l-ahhar loghba taghhom ma’ Ghajnsielem fejn il-loghba spicca fi draw ta 2-2 u b’hekk Xewkija Tigers ghaddew lil Sannat Lions b’punt u gew dikjarati rebbieha tal-Kampjonat 2014/2015. It-Tigers dan l-istagun kienu mmexxija mil-kowc Govann Vella.  Il-Hadd 29 ta’ Marzu 2015 it-tim ta taht it-tmintax il-sena ta Xewkija Tigers, fil-gozo stadium qabel bdiet il-loghba tal-ewwel divizjoni bejn Xewkija Tigers u Victoria Hotspurs quddiem numru kbir ta supporters Xewkin huma gew iprezentati it-tazza u b’hekk it-tim ta’ taht it-tmintax –il sena ta’ Xewkija Tigers gew inkurunati Champions ghal istagun 2014/2015.

 

11102672_858541794184875_4257048830246305927_n

It-tim ta' taht it-tmintax - il sena ta' Xewkija Tigers wara li gew iprezentati tazza fil-gozo stadium

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

  

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 10:58 AM )
8 ta' Marzu 2015 - L-elf (1000) loghba ghat-tim ta' Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 09, 2015 at 12:25 PM

Fit-8 ta’ Marzu 2015, fil-Gozo Stadium intlaghbet l-1000 (elf) partita minn meta gie imwaqqaf it-tim ta’ Xewkija Tigers. It-Tigers f’din il-loghba kommemorattiva, kif ukoll l-ewwel loghba ghat-tigers fic-championship pool fil-kampjonat Melita ta’ l-ewwel Division fl-istagun 2014/2015 laghbu kontra Victoria Hotspurs.  Il-Loghba li spiccat bl-iskor ta 6-1 rebha ghat-Tigers.  Din il-loghba giet ikontrollata mir-referee Alan Mario Sant.  Ghat-Tigers il-gowls gew skurjati Eric Nwankwo (2gowls), Dene Shields (2 gowls) u minn Daniel Bagdanovic (2 gowls li wiehed minnhom kien penalty).  Ghal Victoria Hostpurs skorja l-gowl minn penalty Jason Pace. 

Qabel bdiet din il-loghba l-President tal-GFA ipprezenta tifkira lil President ta' Xewkija Tigers is-Sur Jeffrey Farrugia fl-okkazjoni tal-elf partit ta’ Xewkija Tigers. 

Qabel bdiet il-loghba l-Captain ta’ Xewkija Tigers Joseph Cefai flimkien ma nepputi tal-mibki supporter ta’ Xewkija Tigers Carmel (Nenu) Attard li halla din id-dinja fis-26 ta Frar 2015, telghu fost is-supporters u fost ic-capcip tas-supporters Xewkin poggew bukket fjur fuq is-siggu li dejjem qaghad fuqu Nenu Attard kull meta nizel fil-Gozo Stadium sabiex jisaportja lit-team ta’ Xewkija Tigers.

It-Tim ta’ Xewkija Tigers twaqqaf fl-1939 pero l-ewwel loghba li laghab dan it-tim kien fl-1945.  F’dawn l-elf (1000) loghba Xewkija Tigers iregistraw 461 rebha, 201 draw u 337 telfa.  F’dawn l-elf loghba Xewkija Tigers skurjaw 1,602 goals u qalghu 1,347 goal.

Tajjeb nghidu ukoll li ghal din il-partita kommemorativa t-tim ta’ Xewkija Tigers laghab b’gear li jfakkar dan l-anniversarju.  

 

1000 game 2

Il-President tal-GFA jipprezenta tifkira lil President ta' Xewkija Tigers fl-okkazjoni ta' l-elf partita ghal Xewkija Tigers

 

 

1000 game 3

It-Tim ta' Xewkija Tigers qabel beda jilghab l-elf loghba tieghu minn meta gie mwaqqaf it-tim ta Xewkija Tigers fl-1939

 

1000 game 4    1000 game 5

Il-bukkett tal-fjur li tpogga fil-Gozo Stadium fuq is-siggu li s-soltu kien joqghod fuqu il-mikbi support Nenu Attard jissaportja lit-Tigers.  Dan il-bukket tpogga mil-captain ta' tim ta' Xewkija Tigers Joseph Cefai u n-nepputi ta' Nenu Attard.

 

1000 game 6 - 12th tigers

Il-Gear li laghab bih it-tim ta Xewkija Tigers fl-1000 loghba tieghu 

gear

 

ritratti mehudin minn:   Ian Moyes ( Visionism ), Frans Galea (www.xewkija.net) u 12th Tiger Supporters Club

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 10, 2015 at 09:53 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 1 - 5 of 28
Tuesday, 5 th December 2023
16:33 
A+ | A- | Reset