Home arrow History arrow March
March
29 ta' Marzu 1936 - L-Istatwa ta' Sant Elija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 04:08 PM

Fid-29 ta Marzu 1936, fi zmien l-Arcipriet Dun Anton Grima l-istatwa ta' Sant Elija giet mehuda Purcissjonalment fil-Kappella tal-Madonna tal-Hniena.

051004
 
L-Istatwa ta' Sant' Elija li tinsab fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:57 PM )
28 ta' Marzu 2004 - Il-Banda Prekursur idoqq waqt il-pusses ta' Fr. Edward Xuereb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 04:03 PM

Fit-28 ta’ Marzu 2004, saret celebrazzjoni tal-Bidu tal-Ministeru Pastorali tal-Kanonku Onorarju Rev. Dr. Edward Xuereb J.U.D., S.Th.B. (Ang), bhala Kappillan tal-Parrocca ta' l-Ghasri. L-attivitajiet bdew b'carcade mid-dar tal-familja Xuereb fl-4.00 p.m.  Il-carcade wassal lil Fr. Edward sat-tarf tar-rahal Ghasri fejn kien milqugh mill-poplu ta' l-Ghasri u mill-Banda Prekursur tax-Xewkija. Il-Banda Prekursur akkumpanjatu waqt il-koreteo  sa fuq iz-zuntier, fejn is-Sindku ta' l-Ghasri ghamel messagg ta' merhba lill-Kappillan il-Gdid.  Min-naha tieghu il-Kappillan Xuereb, wara li inghata l-imfietah tal-Knisja, b'mod simboliku habbat fuq il-bieb tal-Knisja.  Il-Funzjoni fil-Knisja tmexxiet mill-Vigarju Generali Mons. Giovanni B. Gauci.  Wara l-Koncelebrazzjoni Fr. Edward ghamel il-messagg tieghu li fih habbar il-programm tal-hidma tieghu f'din il-parrocca.

 

fredward_baqndakorteo
 
Il-Banda Prekursur tiehu sehem fil-korteo li wassal lil- Fr. Edward Xuereb sal-Knisja Parrokjali ta l-Ghasri sabiex jiehu il-pusses ta Kappillan gdid ghal din il-Parrocca
 
fredward_diskors2

Il-Kappillan Fr. Edward Xuereb qed jaghmel diskors ta l-okkazjoni fejn fih habbar il-programm tal-hidma tieghu f'din il-Parrocca

Ritratti mehudi: Mis-sit eletroniku - www.radjuprekursur.com

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:48 PM )
27 ta' Marzu 1974 - Il-Muzew ta' Subien Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:54 PM

Fis-27 ta Marzu 1974, il-Bennej Cikku Cini flimkien ma hatnu Ganni Buttigieg u xi haddiema ohra illivelaw il-pedamenti tal-Muzew tas-Subien ghal-qatran li nghata fl-10 ta Mejju 1974.

bini1sular[1]

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 27, 2021 at 09:57 AM )
25 ta' Marzu 1934 - Il-Banda Prekursur tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:47 PM

Fil-25 ta’ Marzu 1934, il-Banda Prekusur taht id-direzzjoni ta Mro. Indri Borg daqqet programm fi pjazza San Gwann Battista tax-Xewkija fl-okkazjoni ta’ gheluq l-1900 tas-sena tar-Redenzjoni.

 

Banda%20Prekursur%20taht%20Andrea%20Borg
 
Il-Banda Prekursur taht id-direzzjoni ta Mro. Andrea Borg
 
ritratt mehud: MIll-Ktieb "Banda Prekursur 70 sena"  ta Wenzu Camilleri

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:41 PM )
23 ta' Marzu 1968 - Jinhatar it-Tielet Surmast tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:41 PM

Fit-23 ta Marzu 1968, il-Kumitat tal-Banda Prekursur hatar lil Guzeppi Farrugia bhala it-tielet Surmast Direttur tal-Banda Prekursur.  Huwa dam jokkupa din il-kariga sa sena 1987.

 

Mro%20Guzeppi%20Farrugia
 
It-Tielet Surmast Direttur li kellha l-Banda Prekursur
Mro. Guzeppi Farrugia
 
ritratt mehud: Mill-Ktieb "Banda Prekursur 70 sena" ta Wenzu Camilleri
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:39 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 11 - 15 of 28
Saturday, 23 rd September 2023
15:49 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org