Home arrow History arrow March
March
22 ta' Marzu 1859 - Il-Kappillan Dun Demetriju Galea PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:36 PM

Fit-22 ta Marzu 1859, il-Kappillan Dun Demetriju Galea amministra is-sagrament tal-maghmudija ghal-ahhar darba bhala Kappillan tax-Xewkija.

Dun%20Demitriju%20Galea
 
Il-Kappillan Dun Demetriju Galea
 
     ritratt mehud: Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 20, 2015 at 04:37 PM )
21 ta' Marzu 1976 - Vizta Pastorali fix-Xewkija mil-Isqof Cauchi PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:32 PM

Fil-21 ta’Marzu 1976, l-Isqof t’Ghawdex Mons. Nikol Guzeppi Cauchi ghamel vizta Pastorali fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fiz-zmien l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca.

nikol_cauchi.135326432272

 


 
L-Isqof Mons. Nikol G. Cauchi
 
ritratt mehud mis-sit eletroniku - www.radjuprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 21, 2021 at 01:25 PM )
20 ta' Marzu 1978 - Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:27 PM

Fl-20 ta Marzu 1978, il-Kavallieri ta' l-ordni Militari Sovrana ta' San Gwann ghazlu lil Knisja Rotunda tax-Xewkija bhala s-sedje Spiritwali taghhom gewwa Ghawdex.

Knisja Xewkija 2
 
Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:36 AM )
18 ta' Marzu 1984 - Il-Banda Prekursur Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:23 PM

Fit-18 ta Marzu 1984, il-Banda Prekursur ghamlet dimostrazzjoni b’replika ta’ l-istatwa titulari ta’ San Gwann Battista li saret ghal hutna emigranti fl-Awstralja.  F’din il-gurnata l-Banda ghamlet dan il-marc qabel ma' l-istatwa ta' San Gwann halliet xtutna u telqet lejn l-Awstralja.

 

statwa awstralja
 
 
Il-Banda Prekursur flimkien ma l-istatwarju li hadem l-istatwa Micheal Camilleri Cauchi.  Wara tidher l-istatwa ta San Gwann li intbghatet l-Awstralja
 
ritratt mehud: Mir-revista Gourgion 1984
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:27 AM )
17 ta' Marzu 1728 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 03:13 PM

Fis-17 ta Marzu 1728, giet imbierka l-Knisja l-Qadima tax-Xewkija.  Din il-Knisja kienet giet mibnija mil-bennej Ghawdxi Ferdinand Valletta.  Din giet imbierka mill-Arcipriet tal-Katidral t’Ghawdex ta dak iz-zmien D.Cassia Magri.

 

KnisjaQadimaOkkEwwelGebla
 
Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija
 
ritratt mehud: Mis-sit eletroniku - www.radjuprekursur.com

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:26 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 16 - 20 of 28
Saturday, 23 rd September 2023
15:56 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org