Home arrow History arrow March
March
16 ta' Marzu 1985 - Statwa Gdida ta' Gesu Redentur PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 02:52 PM

Fis-16 ta' Marzu 1985, il-Banda Prekursur ghamlet marc fix-Xewkija fl-okkazjoni tal-wasla ta' l-istatwa l-gdida ta' Gesu Redentur.

 

redentur_statwa[1]
 
L-Istatwa ta' Gesu Redentur li tinsab fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:23 AM )
13 ta' Marzu 1688 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 18, 2009 at 02:48 PM

Fit-13 ta Marzu 1688, Dun Dumink Abela gie ordnat Sacerdot.  Sitt snin wara li Dun Dumink Abel giet ordnat sacerdot huwa gie mahtur Kappillan tax-Xewkija fis-sena 1694.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:19 AM )
8 ta' Marzu 1936 - Vizta Pastorali fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Joanna Falzon   
May 17, 2009 at 10:31 AM

Fit-8 ta’ Marzu 1936, waqt vizta Pastoral li ghamel l-Isqof t’Ghawdex ta dak iz-zmien Mons. Mikiel Gonzi heggeg lil poplu Xewki sabiex jikkopera bis-shih ghal bini tan-navi tal-Knisja l-Qadima tax-Xewkija.

 

Mons Gonzi
 
L-Isqof Mons. Mikiel Gonzi

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:17 AM )
7 ta' Marzu 1974 - Is-Sur Toni Camilleri jigi mahtur President tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 17, 2009 at 10:27 AM

Fis-7 ta Marzu 1974, is-Sur Toni Camilleri gie mahtur l-ghaxar President tal-Banda Prekursur tax-Xewkija.  Huwa dam jokkupa din il-kariga sal- 31 ta’ Jannar 1982.

Toni Camilleri
 
Is-Sur Toni Camilleri
 
ritratt mehud: mill-Ktieb "Banda Prekursur 70 sena" miktub minn Wenzu Camilleri
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2015 at 11:16 AM )
6 ta' Marzu 2007 - Is- Socjeta tal-Muzew tfakkar gheluq il-mitt sena mit-twaqqif tas-Socjeta PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
May 17, 2009 at 10:21 AM

Fis-6 ta’ Marzu 2007, fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija mill-Isqof Emeritus ta’ Ghawdex, Mons Nikol G. Cauchi.  Din il-Koncelebrazzjoni giet organizzata mill-membri tas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija maghrufa bhala Museum b’radd il-hajr lil Alla fl-okkazjoni tal-mitt Anniversarju mit-twaqqif tas-Socjeta tal-museum mill-Beatu Gorg Preca.  Ghal din il-koncelebrazzjoni attendew il-membri tas-sezzjoni femminili u maskili tas-Socjeta kif ukoll it-tfal li jattendu ghat-taghlim fil-Museum.  Prezenti kien hemm ukoll bosta genituri u zaghzagh li nghaqqdu mal-membri tas-Socjeta f’din l-okkazjoni ta’ ferh. 

7-18_22_44_txt_2
 
Is-Superjur tal-Muzew tas-Subien tax-Xewkija dak iz-zmien Bennie Mercieca waqt din il-Koncelebrazzjoni ta' Radd il-Hajr
 
7-18_22_44_txt_3
 
Is-Superjura tal-Muzew tal-Bniet ta' dak iz-zmien MaryJane Xuereb
waqt din il-Koncelebrazzjoni ta Radd il-Hajr
 
ritratti mehudin mis-sit elletroniku - www.radjuprekursur.com 
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 06, 2020 at 10:55 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 21 - 25 of 28
Saturday, 23 rd September 2023
16:28 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org