Home arrow History arrow May
May
31 ta' Mejju 2020 - 50sena Tqeghid tas-salib PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 07, 2020 at 05:37 PM

Nhar Il-Hadd 31 ta' Mejju 2020  kien jahbat il-50 sena mit-tqeghid tas-Salib tal-koppla tal-Knisja Rotunda. Fl-4:00pm saret quddiesa ta' radd il-hajr lil Alla b'talb specjali ghall-benefatturi kollha hajjin u mejtin ta' din il-parrocca, specjalment dawk li kienu involuti fil-bini tal-knisja. Fi tmiem il-quddiesa nqrat il-poezija tal-Poeta Xewki Anton Haber li kien kiteb u qara hu stess ghal dik l-okkazjoni 50 sena ilu.

31-5-20salib

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 07, 2020 at 05:41 PM )
06 ta' Mejju 2020 - Jibda ix-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 06, 2020 at 01:00 AM

Fis- 6 ta' Mejju 2020 inghata bidu ghax-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann Battista. Id-disinn u d-direzzjoni tax-xoghol kienu f’idejn Manuel Farrugia. Il-mudellatura tad-disinn fit-tafal u l-ezekuzzjoni tal-ornamenti u l-induratura taghhom sar minn Hubert Saliba, waqt li x-xoghol tal-gwarnici u l-lavur fl-injam sar minn Joseph Vella.

 disinn nicca

 

nicca 2-2000
 nicca 3

ritratti: Gourgion 2020
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 11:52 AM )
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:33 PM

Fil-25 ta’ Mejju 2014,  il-Banda Ingliza Eynsford ghamlet kuncert fi Triq Santa Katerina quddiem il-kazin tal-Banda Prekursur.  Dan il-kuncert itella’ fl-okkazjoni tal-85 sena Anniversarju mit-twaqqif tal-Banda Prekursur.

 

eynsford banda 

Il-Banda Ingliza Enysford itella' kuncert fi Triq Santa Katerina fix-Xewkija

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 06, 2015 at 08:56 AM )
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 06, 2015 at 12:25 PM

Fit-2 ta’ Mejju 1980, gie miftuh u imbierek ic-Centru Parrokjali tax-Xewkija mill-Isqof t’Ghawdex dak iz-zmien Mons. Nikol G. Cauchi.

 

centru

Il-faccata tac-Centru Parrokjali

ritratt mehud :  Mill-Internet 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 15, 2017 at 03:36 PM )
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 02, 2015 at 11:26 AM

Fis-17 ta’ Mejju 1953,  Xewkija Tigers rebhu ghat-tieni darba fl-istorja taghhom il-Galea Cup.  Din it-tazza intrebhet mit-Tigers fil-loghba kontra Ghajnsielem bl-iskor ta 3-2.  Wara din il-loghba is-Sur Gorg Galea iprezenta t-tazza lil captain tax-Xewkija Tigers dak iz-zmien kien Govann Mercieca.

 Galea Cup team 1952-1953

It-Tim ta Xewkija Tigers fl-1953

ritratt mehud minn:  www.xewkijatigersfc.com

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 15, 2015 at 02:46 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 52
Wednesday, 28 th February 2024
14:47 
A+ | A- | Reset