Home arrow History arrow June
June
17 ta' Gunju 1945 - Tizzanzan l-istatwa ta' San Gwann bil-Harufa ta' Wistin Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 11, 2020 at 01:09 PM

Fis-17 ta' Gunju 1945, f'gheluq l-ewwel Centinarju mil-wasla ta' l-istatwa ta' San Gwann fix-Xewkija giet imzannzna l-istatwa ta' San Gwann bil-Harufa, maghrufa bhala San Gwann iz-zghir. Din l-istatwa hija xoghol ta' Wistin Camilleri u thallset min Pawlu Azzopardi "Ta' Haqqu". 

                                          san gwann 2

L-Istatwa ta' San Gwann iz-Zghir 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 12:17 PM )
13 ta' Gunju 1949 - Vazetti tal-fidda ghall-bradella ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 11, 2020 at 12:35 PM

Fit-13 ta' Gunju 1949, l-ahwa Saliba maghrufa bhala Ta' Flieles taw bhala rigal lill-knisja tax-Xewkija, 4 vazetti (Kannestrini) tal-fidda biex jitpoggew fuq il-bradella ta' San Gwann Battista. Id-disinn taghhom sar mis-Sur Lawrenz Zammit Haber u x-xoghol mirqum b'mod fin fil-fidda sar mis-Sur Lawrenz Pace Ferand minn tas-Sliema. Dakinhar kellhom valur ta' madwar 300 lira sterlina. Habrek hafna ghal din l-opra l-mahbub sacerdot Dun Karm Azzopardi. 

vazuni
 
Wiehed mill- erba vazetti tal-fidda 
 
ritratt mehud: Gourgion 2020 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 12:23 PM )
18 ta’ Gunju 2019 - l-Innu Ghaziz Gwanni Patrun Taghna PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 04, 2020 at 02:55 PM

It-Tlieta 18 ta’ Gunju 2019 waqt programm muzikali, quddiem il-kazin tal-Banda Prekursur, li ttella’ bhala parti mic-celebrazzjonijiet tal-festa ta’ din is-sena ndaqq ghall-ewwel darba l-innu l-gdid bl-isem “Ghaziz Gwanni Patrun taghna”. Dan l-innu, li gie ikkummissjonat mill-Ghaqda Zghazagh Brijuzi Xewkin, ghandu lirika ta’ Mario Borg u muzika ta’ Mro Mark Gauci u tkanta min Mario Caruana u Marthese Borg. Fi tmiem din is-serata dan l-innu gie irregalat lill-parrocca sabiex jibda jindaqq mill-Banda Prekursur waqt il-hrug tal-istatwa ta’ San Gwann mill-knisja f’nhar il-festa. 

  gwanni ta qalbi prezgwanni ta qalbi

 John Azzopardi jipprezenta l-innu lil Arcipriet Mons. Daniel Xerri

Marthese Borg u Mario Caruana ikantaw l-innu flimkien mal-Banda Prekursur 

 Ritratti mehud minn: Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 12:14 PM )
06 ta' Gunju 2019 - It-Tuzell tal-Knisja Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 18, 2020 at 12:06 AM

Fis-6 ta’ Gunju 2019 saret l-inawgurazzjoni tat-Tu?ell tal-Festa wara x-xoghol ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Saret prezentazzjoni minn Lawrence Caruana li kien inkarigat mit-trasport tar-rakkmu tieghu u prezentazzjoni ohra minn Pierre Bugeja f’isem id-Ditta PrevArti li hadet hsieb ir-restawr u l-konservazzjoni tal-injam u l-induratura. Dan ix-xoghol ha madwar sentejn.

tuzell2

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 06, 2022 at 04:59 PM )
14 ta' Gunju 2018 - Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 09, 2018 at 05:41 PM

Fl-14 ta' Gunju 2018, l-Ar?ipriet Mons. Daniel Xerri kien inawgura l-mixg?el tal-knisja Rotunda li din is-sena madwar 4,000 bozza li jinxteg?lu ta kull sena fil-?imgha tal-festa biex isebhu ir-Rotunda gew mibdula f'bozoz LED's

                                                                                              Knisja mixghula 2018(1)

 Il-Knisja Rotunda mixg?ula bil-bozoz LED's 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:06 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 58
Wednesday, 28 th February 2024
15:45 
A+ | A- | Reset