Home arrow History arrow June
June
21 ta' Gunju 1970 - Is-Surmast Guzeppi Farrugia jidderigi ghall-ewwel darba l-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 07:54 PM

Fil-21 ta’ Gunju 1970, is-Surmast Guzeppi Farrugia dderiega ghal l-ewwel darba il-Banda Prekursur meta daqqet l-Innu Grandjuz tas-Surmast Indri Borg fil-festa ta’ San Gwann Battista.   

 

Fundatur Andrea Borg

Din hija l-pittura li nsibu fis-sala l-antika
tal-Kazin tal-Banda, pittura li turi lil Mro. Andrea Borg
il-Fundatur tal-Banda Prekursur kif ukoll
kien hu li kiteb il-muzika ta l-Innu l-Kbir
li ghadu jindaqq sa llum fil-festa tax-Xewkija.
 
ritratt mehud minn:  Joanna Falzon 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:51 PM )
20 ta' Gunju 1965 - Ftuh ufficjali tal-Kazin Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 07:41 PM

Fl-20 ta’ Gunju 1965, sar il-ftuh ufficjali tal-Kazin tal-Banda Prekursur fi Triq Santa Katerina mill-President tal-Banda ta' dak iz-zmien Wenzu Camilleri u gie mbierek mill-Isqof ta’ Ghawdex Mons. Guzeppi Pace.  

 

Faccata%20Kazin%20Banda
 
Il-Kazin tal-Banda Prekursur
 
ritratt mehud minn:  Joanna Falzon 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:49 PM )
20 ta' Gunju 1850 - Tithabbar il-mewt tal-kappillan Dun Nikola Vella PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 07:36 PM

Fl-20 ta’ Gunju 1850, Dun Nikol Vella miet fl- ghomor 85 sena wara li mexxa l-Parrocca tax-Xewkija ghal 47 sena shah. Waqt il-funeral tieghu Patri Fidiel Mariani Kappuccin niseg l-elogju Funebri. Huwa gie midfun fil-Knisja Parrokjali tax-Xewkija.

 

Dun%20Nikola%20Vella(1)
 
Il-Kappillan Dun Nkola Vella
 
 ritratt mehud:  Mill-Ktieb "Ix-Xewkija fi Grajjiet il-Kappillani u l-Arciprieti Taghha"
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:49 PM )
19 ta' Gunju 1978 - L-Arcisqof ta' Malta jaghmel zjara fil-kazin tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 07:27 PM

Fid-19 ta’ Gunju 1978, l-Arcisqof ta’ Malta dak iz-zmien Mons.Guzeppi Mercieca flimkien mall-kleru tax-Xewkija fi zmien l-Arcipriet Mons Carmelo Mercieca kien ghamel zjara fil-Kazin tal-Banda Prekursur.

 

DunMonsGuzeppiMercieca
 
L-Arcisqof ta' Malta ta' dak iz-zmien Mons Guzeppi Mercieca
 
ritratt mehud minn:  Internet 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:46 PM )
22 ta' Gunju 1982 - Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 10, 2008 at 07:14 PM

Fit-22 ta’ Gunju 1982, sar it-tberik u l-inawgurazzjoni tal-paviment tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija mill-Isqof ta’ Ghawdex Mons. Nikol Guzeppi Cauchi.

the-wholy-shrine-ta-pinu
 
Il-Paviment tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija
 
ritratt mehud minn: www.radjuprekursur.com
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:53 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 16 - 20 of 58
Saturday,3 rdJune2023
17:03
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org