Home arrow History arrow July
July
14 ta' Lulju 1973 - Il-Museum tas-Subien Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jul 01, 2008 at 12:27 PM

 Fl-14 ta’ Lulju 1973, sar il-Kuntratt bejn il-kurja t’Ghawdex u s-Socjeta tal-Museum ghall-ghoti ta bicca raba msejha “ta Stellini” fi Triq Hamsin fix-Xewkija sabiex seta’ jinbena l-Museum tas-Subien fix-Xewkija.

 

faccata%20tal-muzew%20subien
 
Il-Museum tas-Subien fi Triq Hamsin ix-Xewkija
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2020 at 03:18 PM )
23 ta' Lulju 1948 - Il-Qanpiena tal-Kappella tal-Madonna tal-Hniena PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Jul 01, 2008 at 11:54 AM

Fit-23 ta’ Lulju 1948, bit-thabrik tal-Arcipriet Dun Guzepp Grech il-qanpiena zghira tal-Kappella tal-Madonna tal-Hniena giet mgedda mill-fabrika Pacard ta’ Franza u ghalhekk f’din il-gurnata il-qanpiena giet imbierka mill-Isqof Mons. Guzeppi Pace.

DSC_0180
 
Il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena Xewkija
 
 ritratt mehud minn:  Frans Galea
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2020 at 03:59 PM )
22 ta' Lulju 1838 - Il-Kwadru titulari tal-Madonna tal-Karmnu PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jul 01, 2008 at 11:49 AM

Fit-22 ta’ Lulju 1838, il-kwadru titulari tal-Madonna tal-Karmnu tal-Kappella “ta Hamet” li hu xoghol tal-pittur Tumas Madiona, qabel ma gie mqieghed f’postu fil-Kappella gie mehud processjonalment mill-Knisja Parrokjali tax-Xewkija.

 

050903
 
Il-Kwadru tal-Madonna tal-Karmnu " Ta Hamet"
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2020 at 03:56 PM )
12 ta' Lulju 1970 - Il-Banda Prekusur f'Hal Qormi PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Jul 01, 2008 at 11:24 AM

Fit-12 ta’ Lulju 1970, il-Banda Prekursur tax-Xewkija ghamlet marc u wara esegwiet program muzikali fil-pjazza ta Hal Qormi fl-okkazjoni tal-festa ta' San Bastjan.  Il-Banda Prekursur kienet taht id-direzzjoni ta' Surmast Guzeppi Farrugia.

 

armabandaprekursur
 
L-Arma tal-Banda Prekursur
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2020 at 03:11 PM )
9 ta' Lulju 1969 - Zjara fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 20, 2008 at 04:57 PM

Fid-9 ta’ Lulju 1969, il-Princep Charles u l-Principessa Anna tal-Ingilterra waqt li kienu f'Malta ghamlu zjara fir-rahal tax-Xewkija fiz-zmien l-Arcipriet Dun Guzepp Grech.

                   

Prince Charles and Princess Ann
 
Il-Princep Charles u l-Principessa Ann ta l-Ingilterrra
flimkien ma l-Arcipriet tax-Xewkija Dun Guzepp Grech
 

 ritratt mehud:  Mir-Revista Gorgion

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2020 at 03:26 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 11 - 15 of 21
Monday, 22 nd July 2024
06:02 
A+ | A- | Reset