Home arrow History arrow September
September
27 ta' Settembru 2023 - Is-Superjur Joseph Xuereb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 30, 2023 at 03:13 PM

Fis-27 ta' Settembru 2023 is-Socjeta tal-Muzew hatret lis-Sur Joseph Xuereb Superjur tal-Muzew tas-subien tax-Xewkija. Joseph Xuereb  huwa mix-Xewkija  u jahden hafna fil-parrocca tax-Xewkija fosthom f'Radju Prekursur.

joseph xuereb2

Write Comment (0 comments)
21 ta' Settembru 1992 - Xewkija Tigers jirbhu ghal ewwel darba it-tazza Indipendenza PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 02, 2015 at 11:19 AM

Fil-21 ta’ Settembru 1992, Xewkija Tigers rebhu ghal ewwel darba fl-istorja taghhom it-tazza Indipendenza. F’din il-loghba Xewkija Tigers laghbu kontra Xaghra United.  Il-loghba spiccat bi draw ta 0-0 fejn imbghad Xewkija Tigers hargu rebbieha wara l-ghoti tal-penalties bl-iskor 4-3.

 

1992-1993 2 Indip Cup


Il-Players u supporters ta Xewkija Tigers

wara rebh tat-Tazza Indipendenza

 
Ritratt mehud minn:  www.xewkijatigersfc.com

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:53 PM )
21 ta' Settembru 2011 - L-Ewwel unur mirbuh mit-Tigers ghal istagun 2011-2012 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jul 04, 2012 at 04:51 AM

Fil-21 ta' Settembru 2011, fil-Gozo Stadium intlghabet il-finali ta Tazza Indipendenza 2011/2012 bejn Xewkija Tigers u Victoria Hotspurs.  It-Tiger rebhu din il-loghba bl-iskor ta 2-1 b'zewg goals skurjati minn John Camilleri.  Wara loghba saru celebrazzjonijiet fil-club tal-futbol ta tigers u b'hekk it-Tigers rebhu l-ewwel unur ghal istagun 2011/2012. 

 

tazza indipendenza 3

It-Tigers fil-Gozo Stadium wara li rebhu it-tazza Indipendenza

ritratt mehud: Frans Galea 

 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:51 PM )
26 ta' Settembru 2011 - Is-Superjur Toni Grima PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jul 03, 2012 at 08:13 AM

Fis-26 ta' Settembru 2011 is-Socjeta tal-Muzew hatret lis-Sur Toni Grima Superjur tal-Muzew tas-subien tax-Xewkija. Toni Grima ghalkemm huwa mix-Xewkija ghal diversi snin okkupa il-kariga ta Superjur fil-muzew tal-Qala, Xaghra u z-Zebbug. 

 

Toni Grima superjur

Toni Grima

ritratt mehud:  Frans Galea 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 02, 2023 at 01:53 PM )
14 ta' Settembru 2010 - Jean Pierre Azzopardi PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Joanna Falzon   
Jun 05, 2011 at 09:26 AM

Fl-14 ta Settembru 2010 sar il-funeral ta' Jean Pierre Azzopardi, li tilef hajtu fid-dizgrazzja ta' kamra tan-nar fl-Gharb il-Hadd 5 ta' Settembru fl-eta ta' 27 sena. Il-korteo Funebri beda minn hdejn il-mithna tax-Xewkija ghal Knisja Rotunda akkumpanjat mill-Banda Prekursur. Jean Pierre kien maghruf u mahbub hafna fix-Xewkija ghax kien jaghti daqqa t'id f'hafna ghaqdiet tar-rahal fosthom fil-Kumitat tan-Nar u l-Ghaqda Drammatika Xewkija. Pero id-delizzju ewlieni tieghu kien in-nar fejn kien jistinka hafna fil-gbir u attivitajiet ohra ma' shabu dilettanti Xewkin. Barra dan huwa kien jghin hafna lill-artist Xewki Paul Falzon fil-preparazzjoni tax-xeni tad-Drammi li jittellghu fic-Centru Parrokjali tax-Xewkija.  Zgur li x-Xewkija tilfet patrijott kbir li dejjem kien lest jghin f'dak kollu li ghandu x'jaqsam mar-rahal. 

 

JP1 

Jean Pierre Azzopardi

 

JeanPierreAzzopardi

 

DSCN6245-1024 

ritratti mehudin: mis-sit eletroniku www.xewkija.net 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 08, 2021 at 11:48 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 1 - 5 of 25
Tuesday, 5 th December 2023
14:30 
A+ | A- | Reset