Home arrow History arrow October
October
7 ta' Ottubru 2019 - L-istatwa ta' San Gwann Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 04, 2020 at 02:28 PM

Fis- 7 ta' Ottubru 2019, l-istatwa ta' San Gwann Battista giet mehuda fil-laboratorju tad-ditta PrevArti l-Mosta sabiex jibda x-xoghol ta' restawr u konservazzjoni fuqha. 

 

                                            sta3 

 L-istatwa waqt li kienet qed tigi ppreparata biex tingar lejn Malta

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 12:44 PM )
15 ta' Ottubru 2017 - Bidu Vista Pastorali PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 14, 2017 at 01:26 AM

Fil-15 ta' Ottubru 2017, l-Isqof Mario Grech kien ikoncelebra Quddiesa fejn fiha ta bidu ghal-Vista Pastorali fix-Xewkija li matula iltaqa ma' diversi ghaqdiet u nies.

 

 DSC_9076-1024

Waqt il-Quddiesa li kien ghamel Mons.Grech
fil-ftuh tal-vizita Pastorali fix-Xewkija 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:20 PM )
10 ta' Ottubru 2015 - Mons. Carmelo Mercieca jirbah il-premju ''Anzjanita' Attiva 2015 '' PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 22, 2017 at 03:00 PM

Fl-10 ta' Ottubru 2015 saret ic-cerimonja ta' l-ghoti tal-Premju '' Anzjanita' Attiva 2015 ''. Din is-sena kien hemm 22 persuna nominati u r-rebieh kien Mons. Carmelo Mercieca mix-Xewkija. Mons. Mercieca mexxa il-parrocca tax-Xewkija ghal 43 sena u f'Awwissu 2015 l-Isqof Mons. Mario Grech hatru Direttur Djocesan tal-Missjonijiet u Monsinjur Teologu tal-Kapitlu tal-Katidral f'Ghawdex. Il-prezentazzjoni saret mis-Segretarju Parlementari ghal-Anzjanita' Attiva Dr. Justyne Caruana. Ic-ceremonja saret taht l-patrocinju tal-President ta' Malta Marie Louise Coleiro Preca.

 

2_n(1)
 
L-Arcipriet Mercieca waqt is-serata li fiha ing?ata dan il-premju 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:14 PM )
13 ta' Ottubru 1929 - Dr. Paul Borg Olivier PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Mar 23, 2013 at 11:31 AM

Fit-13 ta'Ottubru 1929, Dr. Paul Borg Olivier inhatar it-tieni President tal-Banda Prekursur.  Huwa dam jokkupa din il-kariga sa 20 ta' Novembru 1932.

 

2.president_dr_paul_borg_olivier(1)

Dr. Paul Borg Olivier

 ritratt mehud mis-sit eletroniku:  www.bandaprekursur.com 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 23, 2013 at 11:32 AM )
21 ta' Ottubru 2011 - Dun Gwann Grech PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Jun 27, 2012 at 07:46 AM

Il-Gimgha 21 ta Ottubru mar-rahal kollu ta Xewkija griet l-ahbar li Dun Gwann Grech qassis habrieki mix-Xewkija halla din id-dinja fl-eta ta 88 sena.   Huwa kien ilu sacerdot mit 22 ta' Mejju 1948 u ghamel zmien twil jghallem fil-Liceo ta' Ghawdex.   Barra dan Dun Gwann kien patrijott kbir tal-Banda Prekursur u ghamel bosta snin bhala Diretttur Spiritwali taghha . Dun Gwann hadem ukoll hafna f'dik li hija drama u nistghu nghidu li permezz tieghu nibtet l-imhabba ghad-drama fix-Xewkija. Huwa idderiega bosta drammi specjalment dwar San Gwann u i-Hajja ta' Kristu.  L-Ghada is-Sibt 22 ta Ottubru wara li kien espost ghal pubbliku fid-dar tieghu fi triq Santa Katerina, fl-4.00p.m. il-Banda Prekursur bdiet korteo funebri fejn waslet it-tebut sal-Knisja Rotunda tax-Xewkija bid-daqq ta marci funebri. Wara saret quddiesa presente cadavare fir-Rotunda mexxija mil-Vigarju Mons. Giovanni Bosco Gauci flimkien ma l-Arcipriet u kleru tax-Xewkija u hafna Sacerdoti ohra Ghawdxin.  Wara saret id-difna fi-Cimiterju San Gwann Battista fil-qabar tal- familja 

dun gwann  DSCN0586-500

Dun Gwann Grech flimkien ma Dun Trevor Sultana u Dun Franklin Vella


Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 18, 2013 at 12:32 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 1 - 5 of 35
Tuesday, 5 th December 2023
14:34 
A+ | A- | Reset