Home arrow History arrow November
November
10 ta' Novembru 2016 - Jasal ix-Xewkija l-Orgni l-gdid tar-Rotunda PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 01, 2017 at 11:29 PM

Fl-10 ta' Novembru 2016, kien wasal fix-Xewkija l-Orgni il-gdid tal-Knisja Rotunda. Jilqghu il-wasla ta' l-orgni kien hemm l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri, Mons. Carmelo Mercieca, Dun Gorg Mervieca, u hafna voluntiera Xewkin.  Kien hemm ukoll il-haddiema Inglizi li immuntaw l-orgni kif ukoll is-Sur Noel Gallo li ddisinja l-orgni u ha hsieb ix-xoghol 

 
wasla orgni gdid
 
Il-wasla tal-Orgni fix-Xewkija 
 
ritratt mehud minn:  Frans Galea

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:28 PM )
8 ta' Novembru 2015-Mons. Daniel Xerri jinghata l-pussess bhala Arcipriet Gdid tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 07, 2016 at 11:31 AM

Nhar il-Hadd 8 ta' Novembru 2015, Mons. Daniel Xerri iben il-parro??a tax-Xaghra kien inghata l-Pussess bhala Arcipriet tal-Parrocca tax-Xewkija mill-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija.  Kien hemm prezenti hafna Sacerdoti Ghawdxin, familjari ta Dun Daniel, il-poplu kollu Xewki u hafna persuni ohra Maltin u Ghawdxin li kienu jafu mill-qrib lil Dun Daniel Xerri

pussess Arc. D.Xerri 

Dun Daniel Xerri waqt l-iffirmar tal-hatra tieghu bhala Arcipriet tal-Parrocca tax-Xewkija 

 ritratt mehud minn:  Frans Galea 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:34 PM )
28 ta'Novembru 2015 - Iz-ziemel Royal In ta' sidien Xewkin jirbah it-Tazza Queen Elizabeth II PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 15, 2016 at 11:31 PM

Fit-28 ta' Novembru 2015 fil-Korsa tal-Marsa kien hemm programm specjali ta' tigrijiet taz-zwiemel fl-okkazjoni taz-zjara tar-Regina tal-Ingilterra f'pajjizna.  Ghal dawn it-tigrijiet kien hemm prezenti r-Regina Elizabetta II. Infatti wahda mit-tigrijiet  kienet ghat-Tazza ''Queen Elizabeth II'' u din intrebhet miz-ziemel ''Royal In'' li huwa tax-Xewki Nathan Cauchi filwaqt li l-gerrej kien Marco Debono mix-Xewkija ukoll.

marco debono
 
Il-gerrej Marco Debono qed jigi moghti it-Tazza mir-Regina Elizabetta II 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:40 PM )
3 ta' Novembru 2002 - Is-Sur Louis Vella PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Joanna Falzon   
Mar 23, 2013 at 10:51 AM

Fit-3 ta'Novembru 2002, is-Sur Louis Vella inhatar l-erbatax il-President tas-Socjeta Filarmonika Prekursur.  Huwa inhatar President wara il-President onorarju is-Sur Wistin Dingli.  

 

louis vella

 

Is-Sur Louis Vella - L-Erbatax il-President tal-Banda Prekursur 

ritratt mehud minn:  Frans Galea 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 03, 2020 at 03:27 PM )
7 ta' Novembru 1990 - Muzew Bniet Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Nov 11, 2008 at 05:59 PM

Fis-7 ta’ Novembru 1990, f’din il-gurnata inghatat bidu ghal gimgha ta attivitajiet biex jigi mfakkar il-75 sena anniversarju mill-ftuh tal-muzew tal-bniet.

Muzew Bniet Anniversarju
Il-Bini l-gdid tal-muzew tal-bniet tax-Xewkija
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:35 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 1 - 5 of 26
Wednesday, 28 th February 2024
15:10 
A+ | A- | Reset