Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Skola Primarja Xewkija - Avviz mis-surmast tal-iskola PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Apr 19, 2011 at 09:00 AM
 
Dawk il-genituri li wliedhom twieldu fis-sena 2008 sa April 2009 u jixtiequ jiktbu lil uliedhom ghal Kinder 1, huma mitluba biex jiktbuhom fl-Iskola Primarja.
 
Saviour Tabone
Gozo College, Xewkija Primary
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 19, 2011 at 10:14 AM )
Avvizi Skola Primarja Xewkija - Ottubru 2010 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Oct 18, 2010 at 04:45 AM

Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija

Id f ' Id - Ottubru, 2010

Il-Gimgha, (1): Quddiesa fid-8.45am
It-Tnejn, (4): L-ewwel gurnata ghat-tfal tal-Kinder 1 u 2. Laqgha ghal genituri tal- P2 fis-1.45pm
It-Tlieta, (5): Laqgha ghal genituri tal-P1 fis-1.45pm
L-Erbgha, (6): Schools on the Move fis- 2.30pm. Din tibqa ssir kull nhar ta' Erbgha matul is-sena skolastika. Laqgha hal genituri tal-P3 fis-1.45pm
Il-Hamis, (7): Laqgha ghal genituri tal-P4 fis-1.45pm
Il-Gimgha, (8): Laqgha ghal genituri tal-P5 u P6 fis-1.45pm Pilates fis-7.15pm

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 18, 2010 at 04:50 AM )
Read more...
Gemellagg bejn l-Iskola Primarja tax-Xewkija u dik ta' Poala (Malta) PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 18, 2010 at 04:58 AM

      Il-Kumitat ta' l-EkoSkola tal-Iskola Primarja tax-Xewkija, fi hdan il-Kullegg ta' Ghawdex ghadu kemm iffirma gemellagg mal-Kumitat ta' l-EkoSkola Guzeppi Agius, Paola A.  Dan l-ahhar, huma zaru l-iskola fejn sar l-iffirmar ta' din il-hbiberija.  Wara li dawn it-tfal iddawru madwar l-iskola, huma zaru diversi postijiet unici fix-Xewkija. [ Informazzjoni u Ritratti : Saviour Tabone ]

gemsk1

 Studenti miz-zewgt Skejjel flimkien

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 18, 2010 at 05:11 AM )
Read more...
Open Day fl-Iskola Primarja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 06, 2010 at 09:25 PM

        Din is-sena wkoll, l-iskola primarja tax-Xewkija organizzat open day ghat-tfal tal-Kinder.  Kienu diversi genituri li gew biex jaraw lil uliedhom waqt attivitajiet fil-klassi u ohrajn li ghadhom kemm kitbu t-tfal taghhom f'din l-iskola.[ Informazzjoni u Ritratt: Saviour Tabone ]

ods1

 Tfal tal-Kinder li jattendu l-iskola
tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 06, 2010 at 09:31 PM )
L-Iskola Primarja tax-Xewkija tiehu sehem fl-Sports Day PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 05, 2010 at 03:27 PM

      Nhar it-Tlieta, 1 ta' Gunju, it-tfal ta' l-iskola primarja tax-Xewkija hadu sehem ghal Sports Day flimkien ma' skejjel ohra minn Ghawdex.  Minn tnax -il event, f'sitta gew l-ewwel, fi tlieta gew it-tieni u fi tnejn ohra gew it-tielet.  Prosit meritat lill-ghalliema u lit-tfal ta' kemm stinkaw biex setghu gabu rizultat bhal dan.[ Informazzjoni u ritratti: Saviour Tabone ]

sds1

 It-Tfal ta' l-Iskola Primarja tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 56
Monday, 22 nd April 2024
06:14 
A+ | A- | Reset