Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
It-Tfal ta' l-Iskala Primarja tax-Xewkija jiehdu sehem fil-kampanja Clean Up The World PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Oct 27, 2008 at 01:21 PM

       It-tfal kollha li jattendu l-Iskola Primarja tax-Xewkija din is-sena regghu hadu sehem fil-kampanja ta' tindif "Clean Up The World". Huma kienu akkumpanjati  mis-Surmast is-Sur Saviour Tabone u l-ghalliema ta' l-istess skola. Din l-attivita theggeg lit-tfal biex ihhobu aktar l-ambjent u l-indafa.

cls1a

It-t

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 27, 2008 at 01:29 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Oct 18, 2008 at 12:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

17.10.08

It-Tlieta, 21.10.08: 

Tahdita mid-dentist ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-Kinder 1 u Kinder 2 dwar is-sahha tas-snien.  Hin fid-8.45am fis-sala ta' l-iskola.

Laqgha mportanti ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-P6 dwar l-ghazla tas-suggetti fil-Form 1 (l-options).  Hin fis-1.00pm fis-sala.

 

L-Erbgha, 22.10.08:

Laqgha ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-P6, bl-isem ‘Nifhmu lil Uliedna fil-bidliet'.  Din se tkun fid-9.30am  Il-laqgha ghall-genituri tat-tfal subien se ssir fin-Ninu Cremona Lyceum Complex filwaqt li ghall-genituri tal-bniet, se ssir f' Agius De Soldanis.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:41 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Oct 11, 2008 at 10:57 PM

Kullegg ta’ Ghawdex,  Primarja Xewkija

It-Tlieta, 14 ta’ Ottubru: It-tfal tal-P3 ikollhom l-ewwel doza kontra l-Hepatitis B.  Il-genituri jridu jigu u jgibu maghhom il-ktieb tat-tilqim.

Il-Hamis, 16 ta’ Ottubru, id-dental hygienist se jara lit-tfal tal- P3, P4, P5 u P6.

Il-Gimgha, 17 ta’ Ottubru, it-tfal tal-P2 se jzuru l-iSpecial Unit fl-iskola tas-Sannat.  Jigu lebsin it-tracksuit ta’ l-iskola u papocc  (9-10.30)

Avvizi

It-tfal jistghu jisimghu l-ispjega tal-Liturgija kull nhar ta’ Gimgha fid-9.15am jew kull nhar ta’ Sibt fis-2.05pm, fuq Radio RTK.  Din ix-xandira tghodd bhala lezzjoni tar-religjon.

Nhar il-Gimgha, 31 ta’ Ottubru, se norganizzaw harga ghall-genituri. Il-programm huwa dan li gej:

08.35   Niltilqu minn quddiem l-iskola.

08.55   Inzuru Muzew Karmni Grima.

09.35   Inzuru Muzew Frenc ta’ l-Gharb. (Gibu maghkom flixkun tal-plastic vojt biex timlew l-ilma mill-bir ta’ Frenc).

10.15   Inzuru Muzew tal-Folklore.

11.00   Inzuru d-Dwejra  u ghal min irid         jiehu boat ride (mhix inkluza fil-prezz)

12.15  Inzuru Ta’ Dbiegi Crafts Village.

01.00  Waqfa ghall-ikel f’restaurant.

02.15  Nerghu lura l-iskola.

Se jitqassam materjal edukattiv ghal dawk prezenti.

 Prezz hu ta €8.00 (Lm3.43) biss u jinkludi fih kollox inkluz l-ikel, transport u muzewijiet (barra l-boat ride).  Biljetti jinkisbu minghand il-membri tal-Kunsill Skolastiku u mill-ufficcju.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:41 PM )
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Oct 05, 2008 at 11:00 PM

Kullegg Ghawdex Primarja Xewkija                   

<!--[if !supportEmptyParas]-->

L-Erbgha, 8.10.08  P4 se jaghmlu sessjoni ta’ ghawm l-ARKA.

Il-Hamis, 9.10.08  P3,P4,P5, u P6 se jmorru Malta ghal dawra madwar il-Port il-Kbir.

Programm

7.45 am titlaq ix-xarabank minn quddiem l-iskola u tkompli tigbor it-tfal mis-soltu postijiet ghax-Xatt.

8.15am  jitlaq il-vapur

8.45am titlaq il-private ghal Tas-Sliema

10.00am naslu Tas-Sliema u nduru ftit

10.30am nibdew id-dawra fuq il-vapur

12.00pm inzuru Bay Street

12.30pm nitilqu lejn ic-Cirkewwa

1.30pm naqbdu l-vapur lejn Ghawdex

2.15pm naslu l-iskola u t-tfal jingabru minn hawn.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:42 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Sep 20, 2008 at 02:00 AM

Kullegg Ghawdex Primarja Xewkija                    22.09.2008

Gheziez genituri,
                            Merhba lil kulhadd ghal sena ohra ta’ hidma flimkien, b’risq it-tfal taghna!  
Din is-sena se nimxu fuq il-parir tat-tabib u l-linji gwida mahruga mid-Direttorat ta’ l-Edukazzjoni rigward l-ikel bnin li t-tfal jikkonsmaw fl-iskola.  Ghal waqt l-ikel, it-tfal jistghu  jgibu maghhom hobz, frott, cereals u ilma.  It-tfal ma jistghux igibu maghhom soft drinks, juices, cikkulata, wafers, boroz, pakketti, etc. Permezz ta’ dan, l-iskola tkun qed iddarri lit-tfal jieklu ikel bnin, mhux processat u jidraw toghmiet differenti, fi kliem iehor jadottaw a Healthy Lifestyle.  Nitlob il-koperazzjoni taghkom gheziez genituri biex dak li bdejna l-iskola, tkompluh id-dar bl-ezempju taghkom stess. Skejjel fl-Italja, Ingilterra u f’Malta ga adottaw dan il-mod ta’ ghazla favur  ikel bnin u mhux junk food.
Haga ohra li nixtieq nenfasizza hija l-uniformi, kemm dik ta’ kuljum (il-hadra) kif ukoll dik ghal waqt il-PE.  Il-lista ta’ l-uniformi hija din:

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:42 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 46 - 50 of 56
Saturday,3 rdJune2023
17:41
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org