Home arrow News arrow Author - Claudio Vella
Author - Claudio Vella
Xewkija Tigers fis-Semi Finali tat-Tazza KO wara rebha fuq Oratory Y. PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Oct 03, 2015 at 09:37 AM

         Nhar it-Tlieta 29 ta' Settembru 2015, Xewkija Tigers ghelbu lil Oratory Y. bl-iskor ta' 3-0 (HT 2-0 ). Il-gols ghax-Xewkija waslu minn Tiego Melo, Daniel Bogdanovic (pen.) u Gennaro Hili. Issa fis-Semi Finali it-Tigers jilghabu kontra SKV.W. [ Ritratt: Ian Moyes ] ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

150929-IM-Xewkija Tigers v. Oratory Youths-1095
 Azzjoni mil-loghba tat-Tlieta

 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Oct 05, 2015 at 07:19 AM )
Storja - Bhall llum 27 sena ilu. PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Claudio Vella   
Dec 17, 2009 at 08:18 AM

 Bhall llum sebgha u ghoxrin sena ilu ezattament fis-17 ta' Dicembru 1982, l-iskola tax-Xewkija ghaddiet min grajja xejn sabiha. Il-palk ta' l-iskola w anke s-sala kienu garbu hruq estensiv b'accident. Kienu gew mssejha il-fire-engines u t-tfal intbghatu lura d-dar. Is-sala regghet bdiet tintuza ftit xhur wara.

 Informazzjoni simili w aktar informazzjoni ohra fuq l-istorja tax-Xewkija, tista' issiba fis-sezzjoni ta' l-Istorja ta' dan is-sit. Din is-sezzjoni hija migbura w aggornata min Joanna Falzon.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 07, 2015 at 05:12 PM )
Ir-Rivista Gourgion Online PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Claudio Vella   
Jun 19, 2009 at 11:15 PM

 Wara snin ta' pubblikazzjoni tar-rivista Gourgion issa qeghda tkun ukoll provduta f'format elettroniku. Wiehed jista jnizzel kopja ta' din ir-Rivista min fuq is-sit elettroniku ta' Radju Prekursur - radjuprekursur.com

 

FrontCoverGourgion2009

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 07, 2015 at 05:13 PM )
Tohrog l-istatwa ta' Kristu Rxoxt ghall-ewwel darba fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 6
Written by Claudio Vella   
Apr 12, 2009 at 04:12 PM

 

DSCN0197

 

Wara l-Koncelebrazzjoni immexxija mill-Mons Isqof Emeritus l-E.T Nikol G. Cauchi, u minkejja t-temp ikrah u rieh qawwi li hakem il-gzejjer Maltin illum, l-istatwa artistika ta' Kristu Rxoxt harget ghall-ewwel darba mill-knisja Rotunda.  Folla sabiha ta' nies laqghet l-istatwa fuq iz-zuntier tal-pjazza.  L-istatwa kienet merfugha miz-zaghzagh Xewkin u hadet sehem ukoll il-Banda Prekursur taht it-tmexxija tas-Surmast Anthony Borg.  Ta' min jghid ukoll li ndaqq ghall-ewwel darba l-innu ta' Kristu Rxoxt, kliem ta' l-Isqof Emeritus Mons. Nikol G. Cauchi u muzika ta' Mro. Ronnie Pisani.  Dimostrazzjoni bi Kristu Rxoxt daret fill-pjazza biss minhabba t-temp ikrah.  L-istatwa ta' Kristu Rxoxt hija xoghol ta' Alfred Camilleri Cauchi, u ngabet ix-Xewkija lejliet il-festa ta' San Gwann il-Battista li ghaddiet.

ikklikkja 'Read more' ghal iktar ritratti.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 07, 2015 at 05:13 PM )
Read more...
Radju Prekursur Ixandar fuq l-Internet. PDF Print E-mail
User Rating: / 48
Written by Claudio Vella   
Jan 01, 2009 at 08:53 AM

Logoradju100x100 

ISMA RADJU PREKURSUR
LISTEN TO RADJU PREKURSUR  

  

 Isma Radju Prekursur bil Windows Media Player
 Listen  to Radju Prekursur with Windows Media Player

 Ikklikja Biex Tisma - Click To Listen
Link 1
(Feast Days)


Ikklikja Biex Tisma - Click To Listen

Link 2
(All Year Round)

 


 

Aktar ghajnuna bil Malti 

Webcasting bil Windows Media Player

Radju Prekursur qed ixandar bil- Windows Media Player. Kull ma ghandu jkollok hu l-ahhar updates ta dan il-programm biex tisma r-radju. 

Ikklikkja l-icon tal windows media player ta' fuq biex tisma r-radju.

 

Aktar ghajnuna 

Ghal xi diffikulta ibghatilna fuq l-email

 

More Help in English 

Radju Prekursur is currently webcasting with;

 Windows Media Player

Radju Prekursur is currently webcating with Windows Media Player. All you need to have is the latest updates of this program to hear the webcasting.

Click the windows media player icon above to listen to the webcasting of the radio.

 

More Help 


http://radjuprekursurstream.dyndns.info
http://radjuprekursurstream.dyndns.info
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 27, 2016 at 01:55 PM )
Read more...
Tuesday, 5 th December 2023
15:11 
A+ | A- | Reset