Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Superjura Gdida Ghal-Museum Tal-Bniet PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 19, 2008 at 06:49 PM

Dan l-ahhar is-Superjura Generali tas-Socjeta tad-Duttrina Nisranija MUSEUM hatret lis-socja Marija Vella bhala Superjura tal-Museum tal-Bniet tax-Xewkija.  Marija Vella lahqet Superjura minflok Mary Jane Xuereb li kien ilha f'din il-kariga ghal dawn l-ahhar 36 sena.

Museum Bniet Xewkija
 
                  Qasam Muzew tal-Bniet XewkijaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 28, 2008 at 09:51 PM )
Thejjija Ghal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 18, 2008 at 01:16 PM

Bhalissa diversi kumitati ghaddejjin bix-xoghol bi thejjija ghall-festa tal-Battista ta' din is-sena.  Fost dawn insibu l-kumitat ta'  l-armar li bhal dejjem kompla jahdem fuq l-armar tal-Pjazza tax-Xewkija.  Ix-xoghol qed isir minn hafna membri tal-kumitat taht it-tmexxija ta' Frenc Farrugia.

Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdid

             Joseph Cauchi jirhama l-armar il-gdidWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:26 PM )
Read more...
L-Ewwel Hamis ta' San Gwann PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 17, 2008 at 10:09 PM

Illum il-Hamis 17 ta' April 2008 gie ccelebrat l-ewwel Hamis ta' San Gwann Battista.  Ghalhekk fil-Knisja Rotunda saret Koncelebrazjoni Solenni minn diversi Sacerdoti Xewkin fosthom l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca.  Il-priedka saret minn Dun Eddie Zammit.

Dun Eddie Zammit

                  Dun Eddie Zammit waqt il-priedkaWrite Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2008 at 02:28 PM )
Messagg mill-Arcipriet tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Apr 16, 2008 at 03:15 PM

Hu pjacir ghalija li qed ninawguraw din il-website tax-Xewkija. J'Alla din il- website isservi bhala

     [ 1 ] TIEQA

                  minn fejn ix-Xewkin u l-barranin jistghu jittawlu u jaghtu harsa lejn dak kollu li jigri fil-parrocca.

     [ 2 ] VETRINA

                 li fija nistghu npoggu ghall-wiri l-attivitajiet diversi u l-funzjonijiet li jsiru fix-Xewkija.

    [ 3 ] HOLQA

                  li tghaqqadna lkoll flimkien u zzommna parrocca maghquda daqs qaqocca.

          Kuragg u Awguri,

                 San Gwann iharisna u jberikna,

                        Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca .

 Arc. Mons Carmelo Mercieca
Arc. Mons Carmelo Mercieca 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 16, 2008 at 07:11 PM )
<< Start < Previous 291 292 Next > End >>

Results 2620 - 2623 of 2623
Friday, 19 th April 2024
21:41 
A+ | A- | Reset