Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1558
Johanan 1133
Ma Nehda Qatt Infahhrek 1092
L-Ghassies tas-Smewwiet 1151
Ghaliex? 1187
Jum Twelidek 1284
X'Nitlob Jien 1207
Ta' Kristu l-Mahbub 1259
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1275
Hallini Nigi Ghandek 1432
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1327
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1488
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1521
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1487
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1775
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1577
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1362
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1779
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1463
Habbejtek 1789
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3621
Tislima 1766
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1764
Il-Milied Tieghi 1694
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1623
Zewg Anniversarji 1760
Viva l-Battista 1623
Il-Prekursur 1707
100 Sena Fostna (1913-2013) 1630
Kif Niftakrek Jien 1735
150 Sena Skola Fix-Xewkija 2005
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2441
Lil Patri Serafin 2199
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2353
Il-Mument tal-Ghawdxin 2371
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2717
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2535
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6605
Il-Knisja Tax-Xewkija 6619
"O Kbir Prekursur" 2764
Innu Lix-Xewkija 4725
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3463
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2768
Isimghu dil-Grajja 3036
Kurunella lil San Gwann Battista 3666
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 3001
St John The Baptist 2543
Il-Prekursur 2855
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 3151
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3363
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Tuesday, 7 th February 2023
23:39 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish