Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1545
Johanan 1128
Ma Nehda Qatt Infahhrek 1072
L-Ghassies tas-Smewwiet 1136
Ghaliex? 1160
Jum Twelidek 1261
X'Nitlob Jien 1196
Ta' Kristu l-Mahbub 1241
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1254
Hallini Nigi Ghandek 1408
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1307
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1475
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1504
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1464
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1769
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1574
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1344
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1768
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1452
Habbejtek 1770
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3606
Tislima 1753
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1749
Il-Milied Tieghi 1688
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1617
Zewg Anniversarji 1741
Viva l-Battista 1606
Il-Prekursur 1678
100 Sena Fostna (1913-2013) 1601
Kif Niftakrek Jien 1729
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1995
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2431
Lil Patri Serafin 2177
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2321
Il-Mument tal-Ghawdxin 2365
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2708
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2530
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6594
Il-Knisja Tax-Xewkija 6599
"O Kbir Prekursur" 2749
Innu Lix-Xewkija 4708
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3449
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2745
Isimghu dil-Grajja 2997
Kurunella lil San Gwann Battista 3653
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2992
St John The Baptist 2535
Il-Prekursur 2840
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 3095
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3350
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 2 nd December 2022
13:00 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish