Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1687
Johanan 1258
Ma Nehda Qatt Infahhrek 1224
L-Ghassies tas-Smewwiet 1270
Ghaliex? 1296
Jum Twelidek 1410
X'Nitlob Jien 1321
Ta' Kristu l-Mahbub 1371
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1419
Hallini Nigi Ghandek 1573
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1453
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1621
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1640
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1621
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1905
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1707
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1496
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1908
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1564
Habbejtek 1921
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3773
Tislima 1895
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1890
Il-Milied Tieghi 1816
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1754
Zewg Anniversarji 1862
Viva l-Battista 1752
Il-Prekursur 1810
100 Sena Fostna (1913-2013) 1789
Kif Niftakrek Jien 1858
150 Sena Skola Fix-Xewkija 2137
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2574
Lil Patri Serafin 2305
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2471
Il-Mument tal-Ghawdxin 2505
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2849
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2668
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6749
Il-Knisja Tax-Xewkija 6768
"O Kbir Prekursur" 2882
Innu Lix-Xewkija 4853
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3620
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2912
Isimghu dil-Grajja 3173
Kurunella lil San Gwann Battista 3860
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 3174
St John The Baptist 2695
Il-Prekursur 3020
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 3335
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3574
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Tuesday, 5 th December 2023
15:20 
A+ | A- | Reset