Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1807
Johanan 1384
Ma Nehda Qatt Infahhrek 1356
L-Ghassies tas-Smewwiet 1386
Ghaliex? 1444
Jum Twelidek 1545
X'Nitlob Jien 1436
Ta' Kristu l-Mahbub 1491
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1556
Hallini Nigi Ghandek 1707
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1579
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1744
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1750
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1749
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 2026
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1833
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1606
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 2023
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1666
Habbejtek 2017
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3895
Tislima 2015
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1982
Il-Milied Tieghi 1925
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1865
Zewg Anniversarji 1971
Viva l-Battista 1875
Il-Prekursur 1931
100 Sena Fostna (1913-2013) 1935
Kif Niftakrek Jien 1978
150 Sena Skola Fix-Xewkija 2260
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2734
Lil Patri Serafin 2405
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2599
Il-Mument tal-Ghawdxin 2604
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2974
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2795
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6890
Il-Knisja Tax-Xewkija 6910
"O Kbir Prekursur" 3025
Innu Lix-Xewkija 5007
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3819
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 3028
Isimghu dil-Grajja 3299
Kurunella lil San Gwann Battista 4053
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 3316
St John The Baptist 2834
Il-Prekursur 3158
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 3632
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3729
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Thursday, 13 th June 2024
12:33 
A+ | A- | Reset