Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 2020 - 50sena Tqeghid tas-salib 824
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 6354
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 5413
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 5420
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 6996
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 4953
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 11327
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 3494
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 3491
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 7669
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 6076
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 6524
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6224
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra Hamrun Spartans. 6227
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 6785
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 5518
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 5865
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 6263
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6161
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra t-tim Ingliz Wolves 5632
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 5812
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 6252
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 3352
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 5353
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 5832
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 5941
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 5621
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 5449
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 6158
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 5791
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 5421
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 5538
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 3454
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5565
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5994
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 6081
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 5990
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 5063
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6034
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 6165
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 5837
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 7964
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 7163
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 5410
06 ta' Mejju 2020 - Jibda ix-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann 784
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 4016
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 6246
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 5614
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 6103
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 3987
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 52
Tuesday, 7 th February 2023
22:42 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish