Home arrow History arrow May
May
   Order     Display # 
Item Title Hits
31 ta' Mejju 2020 - 50sena Tqeghid tas-salib 1168
31 ta' Mejju 1970 - Is-Salib tal-Koppla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 6743
30 ta' Mejju 1999 - Ftuh Ufficjali ta' l-istudios il-godda ta' Radju Prekursur 5814
29 ta' Mejju 1974 - Is-Sur Wistin Dingli mahtur segretarju tal-Banda Prekursur 5858
29 ta' Mejju 1728 - Il-Kappillan Abela 7430
28 ta' Mejju 2011 - Zewg Zghazagh Xewkin Jircievu s-sagrament ta L-ordni Sagri 5341
26 ta' Mejju 1963 - Il-Perit Guze D'Amato 11826
25 ta' Mejju 2014 - Il-Banda Ingliza Eynsford itella' kuncert fix-Xewkija 3887
25 ta' Mejju 1975 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba c-Challenge Cup. 3899
25 ta' Mejju 1938 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 8071
24 ta' Mejju 1972 - Is-Sur Nazzareno Calleja jinhatar segretarju tal-Banda Prekursur 6556
23 ta' Mejju 1975 - Il-Muzew tas-Subien Xewkija 6871
22 ta' Mejju 1791 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6617
22 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra Hamrun Spartans. 6689
21 ta' Mejju 1978 - Santwarju Djocesan 7180
21 ta Mejju 1936 - Gie mbierek ic-Cimiterju l-Qadim tax-Xewkija 5824
21 ta' Mejju 1936 - Jinbeda ix-xoghol fuq in-navi tal-Knisja tax-Xewkija 6188
20 ta' Mejju 1989 - Wirja ta' Pittura minn Toni Caruana 6691
20 ta' Mejju 1951 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6625
18 ta' Mejju 1985 - Xewkija Tigers jilghabu kontra t-tim Ingliz Wolves 6075
17 ta' Mejju 1975 - Ghall-ewwel darba Xewkija Tigers isiru champions 6259
17 ta' Mejju 1959 - Dr. Victor Attard Bondi 6723
17 ta' Mejju 1953 - Xewkija Tigers jirbhu ghat-tieni darba il-Galea Cup 3718
17 ta' Mejju 1734 - Dun Frangisk Mizzi 5733
17 ta' Mejju 1608 - Il-Kappillan Dun Dumink Abela 6277
16 ta' Mejju 1608 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6327
15 ta' Mejju 1960 - Jitlef hajtu il-Bandist Xewki Pawlu Vella 6040
14 ta' Mejju 1978 - L-Arcipriet li jkun imexxi l-Parrocca tax-Xewkija 5935
13 ta' Mejju 1990 - Xewkija Tigers jirbhu ghar-raba' darba it-tazza GFA 6613
13 ta' Mejju 1973 - Xewkija Tigers 6307
13 ta' Mejju 1929 - L-ewwel President tal-Banda Prekursur 5807
13 ta' Mejju 1929 - Jiltaqa ghal-ewwel darba l-ewwel Kumitat tal-Banda Prekursur 5943
12 ta' Mejju 1946 - Xewkija Tigers jirbhu ghal-ewwel darba il-Galea Cup 3901
12 ta' Mejju 1940 - Imbierek id-dawl eletriku fil-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 5965
10 ta' Mejju 1940 - Il-Knisja l-Qadima tax-Xewkija 6455
10 ta' Mejju 1936 - Is-Silver Jubilee Ground 6558
10 ta' Mejju 1781 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini izur ix-Xewkija 6502
09 ta' Mejju 1935 - Zjara mill-Gvernatur Sir Campbell fix-Xewkija 5493
09 ta' Mejju 1698 - Vizta Pastorali fix-Xewkija 6481
08 ta' Mejju 1946 - Dun Guzepp Grech 6673
07 ta' Mejju 1967 - Vizta Pastorali fir-rahal tax-Xewkija 6259
07 ta' Mejju 1965 - Zjara fil-Knisja Rotunda 8454
07 ta' Mejju 1954 - Ir-Regina Elizabetta 7632
06 ta' Mejju 1787 - L-Isqof Mons. Vincenz Labini 5817
06 ta' Mejju 2020 - Jibda ix-xoghol ta’ rinovazzjoni u tisbih tan-nicca ta' San Gwann 1156
05 ta' Mejju 2012 - Ix-Xewkija Tigers jirbhu is-Super Cup 4373
05 ta' Mejju 1974 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Muzew tas-Subien 6727
04 ta' Mejju 1972 - Stedina fil-Kazin tal-Banda Prekursur 6048
04 ta' Mejju 1952 - Tqeghid tal-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 6510
02 ta' Mejju 1980 - It-tberik u l-ftuh tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija 4481
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 52
Monday, 22 nd April 2024
04:29 
A+ | A- | Reset