Home arrow History arrow March arrow June
June
Filter     Order     Display # 
 Date Item Title Author Hits
Sep 11, 2020 at 01:09 PM 17 ta' Gunju 1945 - Tizzanzan l-istatwa ta' San Gwann bil-Harufa ta' Wistin Camilleri Frans Galea 1376
Sep 11, 2020 at 12:35 PM 13 ta' Gunju 1949 - Vazetti tal-fidda ghall-bradella ta' San Gwann Frans Galea 1178
Sep 04, 2020 at 02:55 PM 18 ta’ Gunju 2019 - l-Innu Ghaziz Gwanni Patrun Taghna Frans Galea 1252
May 18, 2020 at 12:06 AM 06 ta' Gunju 2019 - It-Tuzell tal-Knisja Rotunda Frans Galea 1374
Jul 09, 2018 at 05:41 PM 14 ta' Gunju 2018 - Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED Frans Galea 2195
Mar 06, 2015 at 12:48 PM 05 ta' Gunju 1642 - Tinbena mill-gdid il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena Joanna Falzon 4024
Mar 06, 2015 at 12:43 PM 06 ta' Gunju 1876 - Tinghata l-Arma tax-Xewkija Joanna Falzon 4167
Jun 29, 2013 at 10:22 AM 17 ta' Gunju 2013 - Mitt Sena fix-Xewkija Joanna Falzon 4783
Feb 12, 2013 at 03:14 PM 17 ta' Gunju 2012 - Quddiesa ta Radd il-Hajr Joanna Falzon 4224
Feb 12, 2013 at 12:06 PM 19 ta' Gunju 2012 - Inawgurazzjoni tar-Restawr tal-Faccata tal-Kazin tal-Banda Prekursur tax-Xewkija Joanna Falzon 4276
Feb 12, 2013 at 10:26 AM 23 ta' Gunju 2010 - Quddiesa ta' Radd il-Hajr ta' Dun Guzepp Camilleri Joanna Falzon 4514
Jun 12, 2008 at 09:09 PM 26 ta' Gunju 1900 - Il-Kappillan Dun Pietru Bartolo Joanna Falzon 5554
Jun 12, 2008 at 08:05 PM 24 ta' Gunju 1908 - Il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Battista tibda issir filghaxija Joanna Falzon 6267
Jun 12, 2008 at 08:02 PM 23 ta' Gunju 1978 - L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Gwann Joanna Falzon 16093
Jun 10, 2008 at 09:03 PM 22 ta' Gunju 1930 - Il-Banda Prekursur tiehu sehem ghall-ewwel darba fil-festa tax-Xewkija Joanna Falzon 6651
Jun 10, 2008 at 07:54 PM 21 ta' Gunju 1970 - Is-Surmast Guzeppi Farrugia jidderigi ghall-ewwel darba l-Banda Prekursur Joanna Falzon 5751
Jun 10, 2008 at 07:41 PM 20 ta' Gunju 1965 - Ftuh ufficjali tal-Kazin Banda Prekursur Joanna Falzon 6085
Jun 10, 2008 at 07:36 PM 20 ta' Gunju 1850 - Tithabbar il-mewt tal-kappillan Dun Nikola Vella Joanna Falzon 5661
Jun 10, 2008 at 07:27 PM 19 ta' Gunju 1978 - L-Arcisqof ta' Malta jaghmel zjara fil-kazin tal-Banda Prekursur Joanna Falzon 5940
Jun 10, 2008 at 07:14 PM 22 ta' Gunju 1982 - Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija Joanna Falzon 9366
Jun 10, 2008 at 06:31 PM 19 ta' Gunju 2002 - L-Iffirmar tal-gemelagg bejn ix-Xewkija u Castelvenere Joanna Falzon 6106
Jun 10, 2008 at 06:01 PM 22 ta' Gunju 1845 - L-Istatwa ta San Gwann Battista tasal fix-Xewkija Joanna Falzon 8584
Jun 10, 2008 at 05:50 PM 21 ta' Gunju 1961 - Dijadema gdida ghall-istatwa tal-Battista Joanna Falzon 9963
Jun 10, 2008 at 05:23 PM 18 ta' Gunju 1997 - Is-Sala Zakkarija Cilia Joanna Falzon 6581
Jun 07, 2008 at 04:19 AM 16 ta' Gunju 1943 - It-Torri Gourgion Joanna Falzon 8157
Jun 07, 2008 at 12:34 AM 17 ta' Gunju 1978 - Il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Rotunda Joanna Falzon 6874
Jun 06, 2008 at 10:30 PM 17 ta' Gunju 1975 - L-ewwel Grizma ta' l-Isqof fir-Rotunda Joanna Falzon 6602
Jun 06, 2008 at 09:46 PM 17 ta' Gunju 2004 - Il-75 Anniversarju tal-Banda Prekursur Joanna Falzon 5611
Jun 06, 2008 at 08:55 PM 18 ta' Gunju 1978 - Il-Muzew tas-Subien Joanna Falzon 6493
Jun 06, 2008 at 08:05 PM 18 ta' Gunju 1985 - Tinghata Bandiera Gdida lil Banda Prekursur Joanna Falzon 6380
Jun 06, 2008 at 07:49 PM 18 ta' Gunju 1974 - Il-Muzew ta l-Iskultura Joanna Falzon 5989
Jun 03, 2008 at 07:35 PM 16 ta' Gunju 2007 - Ic-CD " Gwanni ta Qalbi Joanna Falzon 5670
Jun 03, 2008 at 03:32 PM 16 ta' Gunju 2004 - Tizanza statwa ta San Gwann ghal marc tal-Gibjun Joanna Falzon 5970
Jun 03, 2008 at 12:29 PM 15 ta' Gunju 1973 - Tberik tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija Joanna Falzon 6474
Jun 03, 2008 at 11:24 AM 15 ta' Gunju 1734 - Dun Pietru Aquilina Joanna Falzon 7081
Jun 03, 2008 at 10:21 AM 14 ta' Gunju 2003 - Zewg statwi ohra ghal-faccata tar-Rotunda Joanna Falzon 5998
Jun 03, 2008 at 10:17 AM 14 ta' Gunju 1964 - L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca Joanna Falzon 7698
Jun 03, 2008 at 10:13 AM 14 ta' Gunju 1854 - Dun Demitriju Galea Joanna Falzon 6125
Jun 03, 2008 at 10:11 AM 13 ta' Gunju 1997 - Jibda jxandar ghal-ewwel darba Radju Prekursur Joanna Falzon 5677
Jun 03, 2008 at 10:09 AM 13 ta' Gunju 1830 - L-Artal tal-Kurcifiss Joanna Falzon 7051
Jun 03, 2008 at 10:00 AM 12 ta' Gunju 2007 - Musical "Grajjietna - ix-Xewkija Tul iz-Zmien" Joanna Falzon 5843
May 30, 2008 at 05:44 PM 12 ta' Gunju 2005 - Titbirek l-istatwa ta San Gwann li saret mill-artist Hubert Saliba Camilleri Joanna Falzon 6299
May 30, 2008 at 05:28 PM 12 ta' Gunju 1803 - Dun Nikola Vella Joanna Falzon 6383
May 30, 2008 at 05:22 PM 11 ta' Gunju 1908 - Dun Anton Aquilina Joanna Falzon 6672
May 30, 2008 at 05:13 PM 11 ta' Gunju 1854 - Dun Demitriju Galea Joanna Falzon 6411
May 30, 2008 at 05:07 PM 10 ta' Gunju 2006 - Tberik tal-Qniepen il-godda tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija Joanna Falzon 7297
May 25, 2008 at 08:42 PM 10 ta' Gunju 1994 - Ic-Cimiterju tax-Xewkija Joanna Falzon 8025
May 25, 2008 at 08:27 PM 10 ta' Gunju 1945 - Il-Qanpiena z-zghira tal-Knisja tax-Xewkija Joanna Falzon 6471
May 25, 2008 at 08:23 PM 10 ta' Gunju 1682 - Imwaqqfa l-Fratellanza tar-Ruzarju Joanna Falzon 6313
May 25, 2008 at 08:19 PM 09 ta' Gunju 2007 - Tberik tal-Koppla ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija Joanna Falzon 5932
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 58
Friday, 19 th April 2024
21:38 
A+ | A- | Reset