Home arrow History arrow June
June
   Order     Display # 
Item Title Hits
26 ta' Gunju 1900 - Il-Kappillan Dun Pietru Bartolo 5224
24 ta' Gunju 1908 - Il-Purcissjoni bl-istatwa tal-Battista tibda issir filghaxija 5905
23 ta' Gunju 1978 - L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Gwann 15540
23 ta' Gunju 2010 - Quddiesa ta' Radd il-Hajr ta' Dun Guzepp Camilleri 4140
22 ta' Gunju 1982 - Il-Knisja Rotunda tax-Xewkija 8844
22 ta' Gunju 1930 - Il-Banda Prekursur tiehu sehem ghall-ewwel darba fil-festa tax-Xewkija 6218
22 ta' Gunju 1845 - L-Istatwa ta San Gwann Battista tasal fix-Xewkija 8187
21 ta' Gunju 1970 - Is-Surmast Guzeppi Farrugia jidderigi ghall-ewwel darba l-Banda Prekursur 5392
21 ta' Gunju 1961 - Dijadema gdida ghall-istatwa tal-Battista 9436
20 ta' Gunju 1965 - Ftuh ufficjali tal-Kazin Banda Prekursur 5631
20 ta' Gunju 1850 - Tithabbar il-mewt tal-kappillan Dun Nikola Vella 5289
19 ta' Gunju 2012 - Inawgurazzjoni tar-Restawr tal-Faccata tal-Kazin tal-Banda Prekursur tax-Xewkija 3954
19 ta' Gunju 2002 - L-Iffirmar tal-gemelagg bejn ix-Xewkija u Castelvenere 5584
19 ta' Gunju 1978 - L-Arcisqof ta' Malta jaghmel zjara fil-kazin tal-Banda Prekursur 5533
18 ta’ Gunju 2019 - l-Innu Ghaziz Gwanni Patrun Taghna 790
18 ta' Gunju 1997 - Is-Sala Zakkarija Cilia 6137
18 ta' Gunju 1985 - Tinghata Bandiera Gdida lil Banda Prekursur 5939
18 ta' Gunju 1978 - Il-Muzew tas-Subien 6100
18 ta' Gunju 1974 - Il-Muzew ta l-Iskultura 5518
17 ta' Gunju 2013 - Mitt Sena fix-Xewkija 4195
17 ta' Gunju 2012 - Quddiesa ta Radd il-Hajr 3841
17 ta' Gunju 2004 - Il-75 Anniversarju tal-Banda Prekursur 5256
17 ta' Gunju 1978 - Il-Konsagrazzjoni tal-Knisja Rotunda 6443
17 ta' Gunju 1975 - L-ewwel Grizma ta' l-Isqof fir-Rotunda 6049
17 ta' Gunju 1945 - Tizzanzan l-istatwa ta' San Gwann bil-Harufa ta' Wistin Camilleri 869
16 ta' Gunju 2007 - Ic-CD " Gwanni ta Qalbi 5305
16 ta' Gunju 2004 - Tizanza statwa ta San Gwann ghal marc tal-Gibjun 5598
16 ta' Gunju 1943 - It-Torri Gourgion 7665
15 ta' Gunju 1973 - Tberik tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5971
15 ta' Gunju 1734 - Dun Pietru Aquilina 6632
14 ta' Gunju 2018 - Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED 1726
14 ta' Gunju 2003 - Zewg statwi ohra ghal-faccata tar-Rotunda 5543
14 ta' Gunju 1964 - L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca 7136
14 ta' Gunju 1854 - Dun Demitriju Galea 5715
13 ta' Gunju 1997 - Jibda jxandar ghal-ewwel darba Radju Prekursur 5264
13 ta' Gunju 1830 - L-Artal tal-Kurcifiss 6551
13 ta' Gunju 1949 - Vazetti tal-fidda ghall-bradella ta' San Gwann 801
12 ta' Gunju 2007 - Musical "Grajjietna - ix-Xewkija Tul iz-Zmien" 5466
12 ta' Gunju 2005 - Titbirek l-istatwa ta San Gwann li saret mill-artist Hubert Saliba Camilleri 5858
12 ta' Gunju 1803 - Dun Nikola Vella 5946
11 ta' Gunju 1908 - Dun Anton Aquilina 6202
11 ta' Gunju 1854 - Dun Demitriju Galea 5977
10 ta' Gunju 2006 - Tberik tal-Qniepen il-godda tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 6812
10 ta' Gunju 1994 - Ic-Cimiterju tax-Xewkija 7539
10 ta' Gunju 1945 - Il-Qanpiena z-zghira tal-Knisja tax-Xewkija 6033
10 ta' Gunju 1682 - Imwaqqfa l-Fratellanza tar-Ruzarju 5881
09 ta' Gunju 2007 - Tberik tal-Koppla ta' quddiem tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija 5579
07 ta' Gunju 2006 - Sett ta' Qniepen Godda ghar-Rotunda 7243
07 ta' Gunju 1908 - Jinhatar it-tieni Arcipriet tax-Xewkija 5435
06 ta' Gunju 2019 - It-Tuzell tal-Knisja Rotunda 927
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 58
Sunday, 4 th December 2022
17:26 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish