Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Gunju
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Gunju PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
May 31, 2009 at 12:25 PM

Kullegg ta’ Ghawdex, Primarja Xewkija
Programm ghax-Xahar ta’ Gunju, 2009

L-Ewwel Gimgha
1 ta’ Gunju:  bidu tan-nofs ta’ nhari.  L-iskola tibda fit-8.15am u tispicca f’12.00pm.  Fit-8.30am laqgha ghal genituri kollha fis-sala.  Kelliem:  is-Sur Wistin Dingli
2 ta’ Gunju:  8.30am Assessment fix-xjenza ghal Year 6.  Fid-9.30am Quddiesa f’Ghajnsielem ghal Year 6.
3 ta’ Gunju:  Kors dwar il-First Aid ghal Year 6.
4 ta’ Gunju:  Qrar.  Kors tal-First Aid ghal Year 6.  5.30pm Quddiesa ghall-Genituri fir-Rotunda ghat-tmien Hamis ta’ San Gwann.  L-ghalliema, tfal u Genituri huma mhegga li jattendu.
5 ta’ Gunju: Quddiesa ta’ l-Ewwel Gimgha tax-Xahar fid-9am. Wara Gradwazzjoni ghat-tfal tal-Kinder 2 u tal-Year 6.  Jixxandar fuq Radju RTK l-programm dwar l-ispjega ta’ l-evangelju mtellgha mill-iskola.  Jaghlqu l-applikazzjonijiet ghal Skola Sajf.
6 ta’ Gunju: 2.05pm  Ripetizzjoni tal-Programm fuq l-RTK

 

It-Tieni Gimgha
8 ta’ Gunju: 10.30am  Persuni bi bzonnijiet specjali jitkellmu fil-Year 4 u Year 5.  Il-Year 6 (Subien u Bniet) jaghfmlu ‘orientation visit’ fil-Form 1.  Wara il-Year 6 jattendu ghal rehearsal tal-Graduation tal-Kullegg, fil-Gozo Sports Complex.
9 ta’ Gunju: Healthy Eating Day ghall-iskola kollha.
10 ta’ Gunju: 9am Gradwazzjoni ghat-tfal tal-Year 6 tal-Kullegg.  Se jkun hemm fotografu professjonali.
12 ta’ Gunju: 7.45am  Quddiesa fis-sala ta’ l-iskola ghax fl-ghaxija jkun hemm it-tberik ta’ l-annimali f’ ta’ Gokk.

It-Tielet Gimgha
15 ta’ Gunju:  Jum Ewkaristiku.  Mumenti ta’ adorazzjoni u wara purcissjoni bis-sagrament bis-sehem tat-tfal tal-Year 3 li ghadhom kemm ghamlu l-ewwel tqarbina.  Jekk joghgobkom gibu maghkom il-libsa li uzajtu fil-precett.
19 ta’ Gunju:  celebrazzjoni ta’ Jum il-Missier:  Ice-Cream Day.
21 ta Gunju:  Festa ta’ San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija.

Ir-Raba’ Gimgha
23 ta’ Gunju:  Jingabru lura l-kotba tal-Year 1, Year 2 u Year 3
24 ta’ Gunju:  Ezamijiet Annwali:  Malti (siegha u kwart) u Studju Socjali (siegha)
25 ta’ Gunju:  Ezamijiet Annwali:  Maths (siegha u kwart) u Religjon (siegha)
26 ta’ Gunju:  Ezamijiet Annwali:  Ingliz (siegha u kwart) u Fehem mis-Smigh fil-Malti u fl-Ingliz (20 minuta kull wiehed)  Jingabru l-kotba ta’ l-istudenti.
L-ahhar gurnata ta’ l-iskola. 

Nixtieq nirringrazzja lil kulhadd ta’ l-ghajnuna matul din is-sena.


- - - x x x - - -

Lulju
6 ta’ Lulju:  Jintbaghtu r-rizultati annwali.
9 ta’ Lulju:  Jintwerew il-karti ta’ l-ezamjijiet lill-genituri.
14 ta’ Lulju:  Tibda Skola Sajf ghal
Year 4,5 u 6.
20 ta’ Lulju:  Jibda Klabb Sajf ghal Year 2 u 3.

- - - x x x - - -


14 ta’ Settembru:  Ghoti ta’ kotba u bejgh ta’ stationery lil P1 u P2  mid-9am sal- 11am
15 ta’ Settembru:  Ghoti ta’ kotba u bejgh ta’ stationery lil P3 u P4  mid-9am sal- 11am
16 ta’Settembru:  Ghoti ta’ kotba u bejgh ta’ stationery lil P5 u P6  mid-9am sal- 11am
22 ta’ Settembru:  Tibda Sena Akkademika gdida:  2009 – 2010.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 31, 2009 at 10:31 AM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:43 
A+ | A- | Reset