Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Novembru 2009
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Novembru 2009 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Nov 02, 2009 at 03:00 AM

Id F'Id

Novembru 2009

L-Ewwel Gimgha

 

It-Tnejn, (2) Mid-Term Holiday

It-Tlieta, (3) Mid-Term Holiday

L-Erbgha, (4) PD ghall-ghalliema, 2.45pm-4.45pm.

Il-Hamis, (5), Qrar ghal P4,5 u 6.

It-tfal igibu l-Komponiment ghal Jum ix-Xewkija

Il-Gimgha, (6), Quddiesa animata mit-tfal tal-P5 fit-8.30am

L-ahhar ordnijiet ghall-borza ta' San Martin (€1.50). 

L-ahhar gurnata ghall-applikazzjoni ta' l-access arrangements tal-P6.

Nibdew nircievu presepji ghal-wirja li se tinfetah fl-ahhar ta' Novembru. Dawn iridu jkunu mahduma u mhux mixtrija.

 

It-Tieni gimgha

 

It-Tnejn, (9) Laqgha ghall-ghalliema tal-P1.

Trekking ghal- P4. 

P3 Jattendu ghal attivita  ‘Fall of the Berlin Wall' f'Malta

It-Tlieta, (10)  Trekking ghal P5 u P6

L-Erbgha, (11) Tqassim tal-Borza ta' San Martin.

Il-Hamis, (12), Attivita' dwar l-Annimali.

Il-Gimgha, (13), harga ghall-genituri  € 9

 

 

It-Tielet gimgha

 

It-Tnejn, (16), Laqgha ghall-ghalliema tal-P4.

L-Erbgha,18 sal-25 -11-09, Book Fair

Il-Gimgha, (20), Jeans Day  (Donation €0.20)

 

Ir-Raba' gimgha

 

It-Tnjen, (23), Laqgha ghall-ghalliema tal-P6.

It-Tlieta, (24), Ghawm ghal P3 u P4 (ARKA).  Laqgha ghat-tfal tal-P5 u P6 fil-Kunsill Lokali.

L-Erbgha, (25), Mini-Parents' Day.  L-iskola tispicca f'12.00.

Il-Gimgha, (27), Guginu's Tour.  Nifthu esebizzjoni tal-presepji.  Jinghata certifikat ghal min jiehu sehem

Is-Sibt,(28), Jum ix-Xewkija.  It-tfal huma mhegga li jattendu ghal din l-attivita'.

Illum jinstema' l-programm imtellgha mill-iskola fuq Radju Prekursur fl-4.30pm

 

Noti:

* Titjira bl-ajruplan madwar Sqallija, siegha u nofs.  Prezz   €60, kollox inkluz.

* Website interessanti:   http://www.stellarium.org

*  Prosit lit-tfal, ghalliema, hbieb u genituri ghal kisba tal-GREEN FLAG!

 

Mr. Saviour Tabone
Kap tal-Iskola


Gozo College, Xewkija Primary
Soil Street, Xewkija, Gozo, Malta   XWK 9034
Email:
Office:
URL:
+356 2155 6341    Mob 79067215
http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Nov 02, 2009 at 10:02 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
21:19 
A+ | A- | Reset