Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi Kullegg ta' Ghawdex Primarja Xewkija - Dicembru 2009
Avvizi Kullegg ta' Ghawdex Primarja Xewkija - Dicembru 2009 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Dec 10, 2009 at 09:23 PM

 Id f'id  - Dicembru 2009

 L-Erbgha, (2): P4, P5 u P6 jattendu ghal seminar fl-Gharb dwar ikel bnin u first aid.  Wara jzuru l-Wirja ta' artigjanat organizzata f'Jum ix-Xewkija.

Il-Gimgha, (4): Il-membri tal-Kunsill Lokali tat-Tfal jattendu laqgha fl-iskola sekondarja tal-bniet.

L-Erbgha, (9):  Ikun hawn il-Qrar.

Il-Hamis, (10):  Celebrazzjoni tat-Tlugh tal-bandiera l-Hadra ta' l-EkoSkola.  Fl-10a.m. issir quddiesa u wara programm qasir mtella' mit-tfal tal-klassijiet.  Kulhadd huwa mistieden.

Il-Gimgha, (11):  Jum is-Sahha tas-Snien.  Id-dental hygienist ikellem lit-tfal mill-P1 sa P6.  Kulhadd irid igib toothpaste, toothbrush u tazza.

It-Tnejn, (14):  Attivita' tal-Community Chest Fund

It-Tlieta, (15):  It-tfal mill-K1 sa P3 ser izuru Betlehem f'Ghajnsielem.

Purcissjoni bil-Bambin u Priedka tat-tfal (1 pm) bhala bidu tan-Novena tal-Milied.

L-Erbgha, (16): Vizta tat-tabib ghat-tfal tal-P6.  Il-genituri jridu jattendu u jgibu maghhom il-ktieb tat-tilqim.  hin: 9.15am

Attivita' Bake Sale

Il-Hamis (17):  Ritratt ma' Father Christmas.  It-tfal jigu l-iskola lebsin casual.

Il-Gimgha, (18): Coffee Morning tal-Milied.  Kull min jixtri biljett se jinghata tifkira.  P.4 sa P.6 wara ser jattendu ghall-quddiesa fl-apert.

It-Tnejn, (21):  Kuncert tal-Milied fis-Sala.  Jibda fin-12.30pm.  Kulhadd huwa mistieden.

It-Tlieta, (22): Party tal-Milied.  It-tfal jigu lebsin casual.  F'12.00pm jibda t-tindif tal-klassijiet.

L-Erbgha, (23):  jibdew il-vaganzi tal-Milied

Il-Hamis 7 ta' Jannar 2010 terga' tibda l-iskola.

 

L-Istaff kollu jixtieq lil
Kulhadd
Milied Hieni u
Sena Mimlija Risq u Paci


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 12, 2009 at 02:28 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:07 
A+ | A- | Reset