Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 4 guests online
Home arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Feb 01, 2010 at 10:11 PM

Id f ' Id - Frar, 2010 

L-Erbgha, (3): Puppet Show ghal P3, P4 u P5 fil-11 am. It-tfal iridu jgibu maghhom diversi affarijiet (ara nota fin-noticeboard).It-tabib jara t-tfal tal- P1 fid-9am. Il-genituri jridu jigu u jgibu maghhom il-ktieb tat-tilqim.
Laqgha ta' l-EkoSkola fit-8am

l-Hamis, (4): Ikun hawn il-qrar ghal-P4,P5 u P6.

Il-Gimgha, (5): Quddiesa fid-8.45am.


 

It-Tnejn, (8): Ezamijiet ta' nofs is-sena. Kopja qeghda fin-noticeboard. F'nofsinhar, it-tfal tal-P4,P5
u P6 jirritornaw id-dar.

It-Tlieta, (9): Ezamijiet ta' nofs is-sena. F'nofsinhar, t-tfal tal-P4,P5 u P6 jirritornaw id-dar.

L-Erbgha, (10): Festa Pubblika. Nawfragju ta' S.Pawl.

Il-Hamis, (11): Ezamijiet ta' nofs is-sena.F'nofsinhar, it-tfal tal-P4,P5 u P6 jirritornaw id-dar.

Il-Gimgha, (12): Coffee Morning tal-Karnival, b'risq il-progett tal-purtieri tas-sala ta' l-iskola bis-sehem
tat-tfal. Illum it-tfal jigu lebsin kostum u mhux bluniformi.

It-Tnejn, (15):Vaganza tal-Karnival.

It-Tlieta, (16): Vaganza tal-Karnival.

L-Erbga, (17): Laqgha ta' l-EkoSkola fit-8am

Il-Hamis, (18): Laqgha ghall-genituri, ‘It-trobbija tat-Tfal' u tibda fis-1pm.

Il-Gimgha, (19): Night Hike ghal P4,P5 u P6.

Is-Sibt, (20): Jiltaqa l-Kunsill Lokali tat-Tfal fl-10am.

L-Erbgha, (24): Laqgha ta' l-EkoSkola fit-8am.

It-tfal tal-P3 se jidhru LIVE fuq Educ 22 fil-11.15am waqt il-programm ‘Ghas-Servizz Tieghek'.

Il-Gimgha, (26): Jeans Day.

 

Il-Paper Towel..
Il-paper towels insibuhom komdi hafna madwar id-dar u nuzawhom kullimkien.
Tafu li fl-Amerka biss jintremew 3,000 unellata ta' paper towels kuljum!

Imma jekk toqghod tahseb, tista iffranka minn din il-hela billi tuza
xigumani tal-microfibre ghall-hgieg u lmirja u craret mqattgha biex nixxottaw
tizlig. Fil-kcina nuzaw l-isponza aktar ta' spiss biex innaddfu l-ucuh ta' l-imwejjed
u nnehhu t-tbajja. Issa li beda Frar, ibda aghmel xi ftit
ezercizzji hfief fil-kumdita u l-privatezza ta' darek. M'hemmx bzonn tmur ilgym..
uza l-habel biex taqbez, siggu ha ssahhah idejk u t-tarag ha ssahhah
riglejk (hu parir tat-tabib qabel) 

 

Uza website li tiffrankalek id-dawl elettriku - http://blackle.com
Ara l-kompetizzjoni dwar il-batteries -  http://batterina.net
Dwar l-ambjent - http://www.ecoschools.org/climateinitiative

... u tinsiex izzur il-website ta' l-iskola:
http://schoolnet.gov.mt/xewkija 

Se jsir bazaar tax-xitel ghal Jum l-Omm. Tista tghin lill-iskola billi
trawwam xi xitla u nbieghuha waqt dan il-bazaar. Grazzi tas-sapport
taghkom. Kull nhar ta' Gimgha, it-tfal igibu t-toothpaste,ittoothbrush
u tazza biex jahslu snienhom wara li jieklu. 

 

COFFEE MORNING
TAL-KARNIVAL

Fis-Sala Tal-Kullegg

Xewkija Primarja

Il-Gimgha 12 ta' Frar 2010

Jie]du sehem it-tfal kollha

Rigali Sbie] u Tombla Tajba

Biljetti jinxtraw sal-}amis 11 ta' Frar
Mill-Kumitat ta' L-Iskola
Nicolette Azzopardi, Rachel Pace, Antoinette Bajada

Narawkom

Min irid jixtri l-platt biss jiswa € 2.50
Min irid jilg]ab it-tombla u ma ji]ux il-platt jista'.
Min irid jidhol jara t-tfal biss fuq il-palk ma j]allasx, imma jag]ti donation.
Gokk € 13 Vers € 8


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Feb 01, 2010 at 07:19 PM )
<Previous   Next>
Saturday,3 rdJune2023
16:55
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org