Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Marzu 2010
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Marzu 2010 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Mar 02, 2010 at 06:33 AM

It-Tnejn, (1): Jitfakkar l-Holocaust.
It-Tlieta, (2): Tibda l-Bookfair b'ghazla sabiha ta' kotba tajbin.
L-Erbgha, (3): ADHD support group, fis-6th Form, fil-5.30pm. Bookfair.
Il-Hamis, (4): Bookfair. Laqgha ta' l-Ekoskola fis-2.30pm.
Il-Gimgha, (5): Jum il-Genituri l-gurnata kollha. Segwu l-hinijiet li jaghtukom lghalliema. Bookfair u lotterija b'risq liskola.


It-Tnejn, (8): Laqgha Kunsill Skolastiku fin-12.30pm.
L-OASI jkellmu lil P6 u lil P5 fis- 1pm dwar l-iStress.
It-Tlieta, (9): Seminar tal-PSD ghal P4 9am-12pm
L-Erbgha, (10): Tahdita ghal genituri tattfal tal-P4 fid-9am. mic-Child Safety Unit. Qisu li ma tonqsux. Ekoskola: 2.30pm
Il-Hamis, (11): Harga ghall-genituri r- Rabat.
Il-Gimgha, (12): Treasure Hunt ghal P5 u P6 fuq l-gholja ta' Ghammar.
.....................................................................
It-Tnejn (15): L-OASI jkellmu lil P3 dwar ‘Kif niehu hsieb tieghi nnifsi'. L-OASI jkellmu ukoll lil P4 dwar il-Bullying fis- 1pm
L-Erbgha (17): il-P4 se jkunu ‘live' fuq Radju Marija ghal kwizz kontra skola minn Malta fil-11am. ADHD Support Group fil-5.30pm 6th Form Ekoskola: 2.30pm P1, P2 u P3 izuru l-Lunzjata.

 Is-Sibt, (20): Jiltaqa l-Kunsill Lokali tat- Tfal fl-10am.
Il-Hadd, (21): Mixja mill-Pjazza ta’ l- Ghasri ghal Marsalforn man-Nature Trust mid-9am sa 12pm. Min irid jigi jkellem lis-surmast.
.....................................................................
It-Tnejn (22): Il-Kumissarju tat-Tfal izzur l-iskola biex turi l-website il-gdida
http://tfal.org.mt ghal P1, P2, P3, P4 u P5.
Tiftah il-Wirja bil-Kurcifissi u statwi tal- Gimgha l-Kbira.
L-Erbgha, (24): Il-P3 u P4 jattendu go skola ghal Xjenzafest.
COFFEE MORNING b’risq l-iskola.
Ekoskola: 2.30pm
Il-Hamis (25): Tahdita ghall-genituri u tfal imtellgha mill HSBC Climate Change Committee fis-1.30pm.
Il-Gimgha, (26): Healthy Eating Day. Quddiesa f’Jum id-Duluri u Via Matris.
Is-Sibt, (27): jinstema l-programm mill iskola fuq Radju Prekursur, fl-4.30pm.
.....................................................................
It-Tlieta, (30): Tlugh tal-Lotterija ta’ San Gwann. Loghba ghall-Easter Cup. Night Hike fis-7pm
L-Erbgha, (31): It-52 anniversarju millftuh tal-bini ta’ l-iskola. L-ewwel gurnata tal-vaganzi.
Il-Hamis, (8.4.10): Terga tibda l-iskola ghat-tielet term (tar-Rebbiegha). Nifirhu lil Kan. Dun Anton Refalo (Spiritual Director) li lahaq Monsinjur tal-Katidral. Ad Multos Annos!

L-Istaff Kollu ta’ din l-Iskola
Jixtiequlek
L-Ghid it-Tajjeb!

 

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Mar 02, 2010 at 06:35 AM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
21:10 
A+ | A- | Reset