Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi Skola Primarja Xewkija -Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Mejju 2010
Avvizi Skola Primarja Xewkija -Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Mejju 2010 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
May 01, 2010 at 11:26 AM

Id f’Id Mejju 2010


It-Tnejn (3): Ezami tal-Junior Lyceum (Religjon). L-iskola normali tibda fil- 11.00a.m. Hadd ma jista jidhol fliskola qabel hlief dawk li se jaghmlu lezami.
Toqoghdux tistennew barra qrib il-bieb ta’ l-iskola jew tas-sala ghax ikun hemm it-tfal jaghmlu lezami u ttelfuhom.

Fis-1pm se jkun hawn il-Plant and Card Fair ghal Jum l-Omm. Prezzijiet irhas.

It-Tlieta (4): Ezami tal-Junior Lyceum (Malti). It-tieni jum tal Plant and Card Fair.

L-Erbgha (5): Ezami tal-Junior Lyceum (Ingliz). It-tielet u l-ahhar jum tal-Plant and Card Fair.

Il-Hamis (6): Ezami tal-Junior Lyceum (Matematika). Qrar.

Il-Gimgha (7): Quddiesa. P6 se jzuru xi muzewijiet ir-Rabat.

* * * * * * * * * *

It-Tnejn (10): Laqgha mill-OASI lil P1 u P2. Laqgha tal-Kunsill Skolastiku.

It-Tlieta (11): P.E. Kull min ghandu xi sigra tal-balluta go pot, igibha llum l-iskola.

Il-Hamis (13): Laqgha ghall-genituri ta’ l-iskola minn kelliema Maltin fid- 9am. Importanti li kulhadd jattendi.

Il-Gimgha (14): Coffee Morning ta’ Jum l-Omm. Il-klassijiet kollha se jiehdu sehem. Hu mportanti li kulhadd jattendi.

* * * * * * * * * *

It-Tnejn (17): Green Talk ghal P4, P5 u P6.

It-Tlieta (18): Science Assessment ghal P4, P5 u P6.

Il-Hamis (20): Field Day fl-Iskola u Healthy Eating

Il-Gimgha (21): Nature Day madwar l-iskola mill-10.30 sa 12.00pm. Ilklassijiet kollha se jiehdu sehem. Ilgenituri huma mhegga li jattendu.

* * * * * * * *

It-Tlieta (25): il-P6 jattendu seminar tal-PSD f’Ghajnsielem

L-Erbgha (26): Jum ta’ preparazzjoni ghas-sena d-diehla (School Development Plan). Illum it-tfal ma jkollhomx skola. Il-Kumitat ta’ l- EkoSkola se jiltaqa ma’ Kumitati simili minn Ghawdex.

Il-Hamis (27): Xi klassijiet se jzuru ta’ Mena Farmhouse.

Il-Gimgha (28): Jum ic-Celebrazzjoni u Jum il-Gradwazzjoni ghat-tfal li jattendu il-K2 u l-P6 fil-11.00am. kulhadd huwa mistieden li jattendi. Night Hike.

* * * * * * * * * *
It-Tnejn (31): Skola Sport Progressive Show fil-Gozo Sports Complex ghal P3 sa P6

Noti: t-Tlieta 1 ta’ Gunju jibdew in-nofs ta’ nhari. L-iskola tibda fit-8.15am u tispicca f’ 12.00pm Din se tkun Sports ay ma’ skejjel ohra. Kull nhar ta’ Erbgha qeghda ssir illaqgha ta’ l-Ekoskola fit-8.00am.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 01, 2010 at 11:29 AM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:24 
A+ | A- | Reset