Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 7 guests online
Home arrow Poeziji arrow Lil Patri Serafin
Lil Patri Serafin PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Feb 11, 2011 at 02:08 PM

Idejja nhosshom tqal u gbini bl-gharaq niedi,
Il-pinna hawn fil-qrib nisthajjel tidhaq bija,
Il-lehen tal-gewwien mill-gdid qed jerga’ jzurni,
U wahdi bkejt fis-skiet imrieghex bil-misthija.

Il-almu tieghi gbart u bdejt fuq karti nhazzez,
Tant versi fuq xulxin jissawru f’poezija;
Il-vuci li kont smajt gharaftha issa sewwa,
Il-kliem tal-Patrijott gie lura b’dit-twissija.

“X’ghamilt ghal rahlek int?” staqsieni b’hafna hlewwa,  
Ghax taf taghha l-wesghat, b’daqskekk thobb lix-Xewkija?
Min hu Gwanni ghalik, il-vara f’zokk imnaqqax?
Li darba f’tnax -il xahar iddur it-toroq biha?

Ir-rahal mhux kliem biss jehtieg biex fl-gholi ttella’,
Tistaqsi qatt x’se jtik, ‘mma x’lest li lilu taghti,
Jien kont li tieghu ktibt grajjietu minn twelidu,
U wrejt biex wasal s’hawn ghalik kemm kellu jbati.

Lil Gwanni l-Prekursur habbejtu b’qalbi kollha,
W’ghalkemm xi drabi boghod, imwahhad jien kont mieghu,
Bhal kbir Santu Wistin li tieghu haddant l-Ordni,
Fuq Gwanni ktibt u qrajt u xrobt mill-hajja tieghu.

Dak kollu li tghallimt, mill-pulptu gharraftulkom,
Minn dak illi kont naf, ma zammejt xejn go fija,
Il-girja jien temmejt sal-ahhar sod fil-fidi,
Ta’ dan issa b’rigal, kuruna lest’ ghalija.”


U qomt bniedem mibdul u bdejt ngharbel kitbietek,
Li minnhom jien sal-lum kont ghadni hafna sajjem,
U fhimt li biex terraqt it-triq li emmint fiha,
Kont lest li sighat shah ta’ ljieli tghaddi mqajjem.

U jien bil-pinna fl-id, qalb vrus il-poezija,
B’ghajnejja kollha dmugh ghax romlot ix-Xewkija.
‘Mma dlonk hassejt bhal ferh ifawwar il-gewwieni,
Ghax Patri Serafin jinsab fejn l-aktar hieni.

Mario Borg                                   10 ta' Frar 2011

 


User Comments

Comment by gfrancis on 2011-02-12 07:51:51
Orosit hafna Mario u grazzi mil-qalb lil dan il-patrijott kbir Xewki. Nitolbu ghalik dejjem. Xewki
Please login or register to add comments

Last Updated ( Feb 12, 2011 at 08:54 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
10:30 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish