Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 8 guests online
Home arrow Poeziji arrow Fil-Bieb Qed Jistenniek
Fil-Bieb Qed Jistenniek PDF Print E-mail
User Rating: / 4
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Apr 20, 2011 at 04:53 AM
 Tqeghid Tas-Salib

 (Tislima lil Zakkarija Cilia-Patrijott Xewki)

Tghallimna minn ckunitna li ‘mfietah is-Smewwiet,
f’idejn San Pietru fdati mill-ibghad zminijiet.
‘Mma llum qieghed nisthajjel mal-Bieb lil Gwanni ssib,
jistenna b’herqa qieghed il-wasla ta’ habib.
“Min hu?” staqsih San Pietru: “Lil min qieghed tistenna?
Ghaliex trid toqghod inti illum fil-bieb tal-Genna?”

“Dar-ragel wisq ghal qalbi, imwieled ix-Xewkija,
devot kbir ta’ Missieri, u bhalu Zakkarija.
Tul hajtu hadem, stinka, biex lil uliedu rabba’,
u ‘l-martu tul hajjitha, mill-fond ta’ qalbu habbha.

X’ m’ ghamilx ghar-rahal tieghu, f’kull Ghaqda lilu ssib,
biex l-isem tax-Xewkija, jghollih u ‘l fuq igib.
Lill-Banda minn qiegh qalbu xtaqilha l-aqwa gid,
issibu minn tal-ewwel biex jaghti daqqa t’id.
Mat-team tal-Futbol mexa’ l-inzul u it-tlajjiet,
kull rebha bl-hena mlietu, dmugh xerred fit-telfiet.

‘Mma zgur li fir-Rotunda ta f’hajtu l-akbar sehem,
idejh mill-bidu meddhom, sakemm ra x-xoghol jintemm.
Jekk gebel ir-Rotunda jithajru llum jitkellmu,
nisthajjel wahda wahda lil Zakkarija jsellmu.
Ghax m’hemmx kantun f’dal-Maqdes jew fil bajdan go fih,
li idu ma meddx fuqu biex sawru hekk sabih.

Jekk kellu mil-Lanterna jiccaqlaq is-Salib,
jien zgur li jinzel b’heffa biex joqghod hdejh fil-qrib.
U jerga lilu jtenni il-grajja t’ ilu snin,
ta’ meta Zakkarija, qalb folol kbar Xewkin
icapcpu hekk bil-qawwi li l-misrah kollu trieghed,
hekk kif fuq il-Lanterna mar is-Salib iqieghed.
W’ ghal dan ix-xoghol fejjiedi kien hu l-ewwel rebbieh,
fl-elfejn u tnejn ir-rahal mar l-oghla gieh jaghtih.

Ghalhekk ghaziz San Pietru, lil dan hallih f’idejja,
ta’ kemm imhabba wrieni jisthoqqlu li jkun hdejja,
u jiehu l-veru premju tas-Sema it-tgawdija,
ta’ kemm bata’ ghalija ta’ kemm habb lix-Xewkija.”

Mario Borg
19 t’ April 2011

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Apr 20, 2011 at 05:54 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
11:58 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish