Home arrow News arrow Australia arrow Festa ta' San Gwann Battista f'St Albans l-Awstralja
Festa ta' San Gwann Battista f'St Albans l-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Jun 02, 2011 at 03:29 PM

Ghadu kemm gie mhabbar il-programm tal-festa gewwa l-Awstralja. Ikklikjaw 'read more' in- nahha t'isfel ta' dan l-artiklu ghal aktar dettalji tal-programm.

aws2
 Statwa artistika ta'
San Gwann Battista
F' St. Albans L-Awstralija.
IL-FESTA TA SAN GWANN
IL-BATTISTA 2011


FIL-HOLY EUCHARIST CHURCH, ST.ALBANS


Il-Gimgha 24 ta Gunju, 2011
6:30pm – Qrar Bil-Malti w bl-Inglis
7:30pm – Vigil Mass, Icelebrata minn Fr Minh il kappilan tal-parrocca. Il- Pilippino
choir “PAKAT PINOY” jiprovdi muzika ghal l-okkazjoni tal-quddiesa , war ail-qudiesa ser issir
id-demonstrazjoni bl-istatwa ta San Gwann iz-zghir u jittella fuq il-pedistal. Wara jkun hemm
te w caffe fil-hall tal-parrocca.


Is-Sibt 25 ta Gunju, 2011
6:30pm – Dinner Dance Fil- Lakeside Reception Centre li jinsab Keilor Melton Road, Taylors
Lakes. Jkun lejl verament spetakulari. Din il-lejla tikonsisti f’ikla ta hames korsi , inbid ,birra
w soft drinks, jkun hemm DJ David. Kif ukkoll Maltese Brass Band Inc li iddoq marci
popolari Maltin. Waqt il-banda tigi mahruga l-itatwa ta San Gawnn iz-zghir . Dik il-lejla tigi
organizata telefornata ghal fuq Radju Prekursur li jinstema ma Malta W Ghawdex kollu anke
fuq l’internet. Prezzijiet Membri $50 mhux Membru $55 tfal taht it-tnax il-sena $45 .Ghal
iktar informazjoni cemmpel lill Jesmond Attard fuq 0421890168 Jew lill Sam Tabone fuq
0412555510 Ejjew u hudu pjacir.

Il-Hadd 26 ta Gunju, 2011
2:00pm—Formalita tal quddiesa. simboli, DVD fuq il-hajja ta San Gwann Battista w xi talb li
ghandu x’jaqsam ma San Gwann Battista.
2:30pm - Fr Minh il-kapillan tal-parrocca
Jiccelebra quddiesa Solleni .IL- Philippino
choir “PANGKAT PINOY” jiprovdi il-muzika matul il-quddiesa. Ezatt wara tibda
hierga il-purcisjoni bl’istatwa artistika ta San Gwann Battista li iddur mat-toroq tal-
knisja.Jakumpanjaw iz-zewg baned Maltin , Melita Band w il-Maltese Own Band Philharmonic
Society Inc. Wara kullhadd ghal gewwa il-hall talparrocca ikun hemm ikel u xorb ghal bejh kif
ukoll DJ David dhul b’xejn.

 

Il-festa kollha ser tigi transmessa fuq Radju Prekursur gewwa Malta.


Ghall iktar informazjoni cemplu:

Sam Tabone 0412 55 55 10
Rita Attard 9311 7713
Christine Carabott 0419 35 99 30
Stephen Buttigieg 0402 11 82 12
Fred Psaila 0407 029 004
Jesmond Attard 0421 890 168
Zachary Cauchi 0413 230 446


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 04, 2011 at 08:00 AM )
<Previous   Next>
Monday, 22 nd July 2024
07:01 
A+ | A- | Reset