Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 9 guests online
Home arrow Poeziji arrow Kif Niftakrek Jien
Kif Niftakrek Jien PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Jun 16, 2012 at 10:32 AM

 (Tislima lil Dun Gwann Grech)
 

Talbuni nsawwar dwarek erba’ versi,
f’idejja tawni pagni b’tant kitbiet,
kull pagna b’hafna dati rajt mimlija,
li jdommu sew ta’ hajtek il-grajjiet.

‘Mma jien mhux hekk nixtieq li fuqek nikteb,
ghall-pinna ta’ kittieb dan inhallih,
se nikteb biss dak li niftakar dwarek,
memorji illi tieghek ghandi sbieh.

Kont ghadni zghir fiz-zmien meta ltqajt mieghek,
abbati kont jien nghinek fuq l-altar,
u s-Sibtijiet “xelin ghall-knisja” nigbru,
inhabbtu tax-Xewkin bibien id-djar.

Imzejjen dejjem fommok bi tbissima,
emmint li cajta qatt ma qatlet nies,
‘mma x’hin tkun fuq l-altar ma hemmx cajt izjed,
u twissi ‘l min itellef  fil-quddies.

U ahna l-abbatini ftit fuq ruhna,
li naghmlu fejn inkunu frattarija,
l-imgieba taghna kienet dlonk tinbidel,
kif lilek nilmhu f’bieb is-sagristija.

U jien ta’ dan sal-lum midjun sew mieghek,
u daw’ l-valuri sbieh qatt ma insejt,
il-knisja hija post it-talb u l-qima,
u dat-taghlim ‘l uliedi zghar ghaddejt.

Niftakar qisu l-bierah, car sew f’mohhi,
iddurna wiehed wiehed f’jum l-Istrina,
u ahna l-abbatini kelma wahda,
“daqs ta’ Marjanu* hadd flus ma jaghtina.”

Niftakar ta’ San Gwann fil-jum tal-festa,
kif kien il-hin tal-Purcissjoni jsir,
kont tkun fuq iz-zuntier attent issegwi,
in-noti tant helwin tal-Innu l-Kbir.

Ghaddew is-snin u kbirt, ma bqajtx abbati,
tghallimt strument mal-Banda Prekursur,
u inti kont tkun hemm waqt il-kuncerti,
fl-irhula fejn il-Banda kienet tmur.

Ghadd’ aktar zmien u bdejt jiena nintebah,
li fuqek bdew sew jidhru issa s-snin,
ma bqajtx issuq u l-mixi beda jkiddek,
bil-mod il-mod rajt sahhtek qeghda tnin.

Ma’ Gwanni Pawlu t-Tieni bdejt inxebbhek,
biex titla’ fuq l-altar b’hafna tbatija,
u meta jien quddiesa ghal xejn nitlef,
niftakar fik u toktor f’qalbi l-htija.

U kif dari flimkien konna niltaqghu,
biex nigbru ix-xelin, is-Sibtijiet,
bdejt jien kull nhar ta’ Sibt nigi inzurek,
naghtik xi daqqa t’id fil-htigijiet.

Insibek wara l-bieb fuq il-pultruna,
 imwennes tisma’ r-Radju Prekursur,
habbejtha u fittixtha dil-frekwenza,
meta fis-sodda l-mard zammek migbur.

U l-kliem fuq ir-Rotunda dlonk kien jaqa’,
li maghha tul il-bini int imxejt,
u konna wkoll nitkellmu fuq Giovanni,
fuq il-Patrun l’ghalih int issemmejt.

U jiena nemmen shih li int ga qieghed,
imhaddan mieghu fl-oghla tas-Smewwiet,
ghaliex ta’ Gwanni l-Maqdes – ir-Rotunda,
tul hajtek, ghalik dejjem l-ewwel giet.

Min jaf l-Imghallem x’festa mar hejjielek,
dak li ghal kliemek kont int tnizzel hdejk,
ihalli t-Tron tas-Sema u jsir Ikel,
sabiex jitqassam lilna minn idejk.


Mario Borg
                                                                  
25 ta’ Mejju 2012


* Dun Gwann Grech kien maghruf fost ix-Xewkin kollha bhala Dun Gwann ta’ Marjanu. (peress li missieru kien jismu Marjanu)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 16, 2012 at 10:35 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
10:54 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish