Home arrow History arrow October arrow 21 ta' Ottubru 2011 - Dun Gwann Grech
21 ta' Ottubru 2011 - Dun Gwann Grech PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Joanna Falzon   
Jun 27, 2012 at 07:46 AM

Il-Gimgha 21 ta Ottubru mar-rahal kollu ta Xewkija griet l-ahbar li Dun Gwann Grech qassis habrieki mix-Xewkija halla din id-dinja fl-eta ta 88 sena.   Huwa kien ilu sacerdot mit 22 ta' Mejju 1948 u ghamel zmien twil jghallem fil-Liceo ta' Ghawdex.   Barra dan Dun Gwann kien patrijott kbir tal-Banda Prekursur u ghamel bosta snin bhala Diretttur Spiritwali taghha . Dun Gwann hadem ukoll hafna f'dik li hija drama u nistghu nghidu li permezz tieghu nibtet l-imhabba ghad-drama fix-Xewkija. Huwa idderiega bosta drammi specjalment dwar San Gwann u i-Hajja ta' Kristu.  L-Ghada is-Sibt 22 ta Ottubru wara li kien espost ghal pubbliku fid-dar tieghu fi triq Santa Katerina, fl-4.00p.m. il-Banda Prekursur bdiet korteo funebri fejn waslet it-tebut sal-Knisja Rotunda tax-Xewkija bid-daqq ta marci funebri. Wara saret quddiesa presente cadavare fir-Rotunda mexxija mil-Vigarju Mons. Giovanni Bosco Gauci flimkien ma l-Arcipriet u kleru tax-Xewkija u hafna Sacerdoti ohra Ghawdxin.  Wara saret id-difna fi-Cimiterju San Gwann Battista fil-qabar tal- familja 

dun gwann  DSCN0586-500

Dun Gwann Grech flimkien ma Dun Trevor Sultana u Dun Franklin Vella


dun gwann grech
 
Dun Gwann espost ghal publiku fi Dar Tieghu fi Triq Santa Katerina 
 
dun gwann grech 3
 
Surmast, Membri tal-Kumitat u Bandisti tal-Banda Prekursur waqt il-koreto funebri 
 
Dun Gwann grech 4 
 
It-Tebut ta Dun Gwann fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija 
 
 ritratti mehud: Frans Galea 

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Oct 18, 2013 at 12:32 AM )
<Previous   Next>
Saturday, 25 th May 2024
09:39 
A+ | A- | Reset