Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 35 guests online
Home arrow Poeziji arrow Il-Milied Tieghi
Il-Milied Tieghi PDF Print E-mail
User Rating: / 4
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Dec 23, 2014 at 01:52 PM
Ghaliex m’ghadnix inhoss il-ferh ta’ dari,
kif joqrob ta’ kull sena il-Milied?
Fejn hija it-tferfira fil-gewwieni?
Ghaliex m’ghadhiex izzurni?  Fejn inhbiet?

Fejn inti ja tqanqil fil-fond ta’ qalbi,
ghall-ewwel dawl teptiepi u leqqien?
Fejn hija dik ix-xewqa li kilitni,
biex jigri jhaffef jasal dan iz-zmien?

Fejn int ja seher hiemed tal-pasturi,
ghad-dlam ta’ kaxxa ckejkna migburin,
li kif jaraw id-dawl mill-ghatu mbexxaq,
nisthajjel jiehdu n-nifs, fil-gibs hajjin?

Fejn int ja harsa gwejda tat-tfulija,
li b’kurzita f’kull grotta tgharrex sew,
u tieqaf fuq ic-ckejken qalb it-tiben,
tisthajlu qed jitbissem minn hemm gew?

Fejn inti ja armarju tal-kantina,
li kont il-guf li tnebbet tant gulbiena,
sa ma’ xuxitha, bhall-harir bajdani,
jinhadem ghall-Bambin fl-isbah benniena?

Fejn int ja triq li twassal lejn il-knisja?
Min jaf jekk in-noven’ ghadiex issir?
Tghid ghadu jitla’ t-tifel fuq il-pulptu,
ihabbar lill-bnedmin f’dal-lejl ferh kbir?

Fejn int ja xih tal-libsa twila hamra,
b’wicc tond ruxxan li jarmi minnu d-dija?
F’lejl wiehed biss iddur id-dinja kollha,
u tidhol anke f’djar fejn m’hemmx cumnija.

Fejn intom ghanjiet helwa tal-imghoddi,
li kontu ta’ kull sena tpaxxu s-smigh?
Ghaliex m’ghadhiex tolqotni l-melodija,
li kienet tinfed f’ruhi tant bis-shih?

Fejn inti ja stennija ta’ dik l-ghodwa,
li kont izzurni qabel l-ewwel dija,
u ssuqni b’girja wahda lejn is-sigra,
biex nigi ippremjat ghax kont bla htija?.....

Ghalhekk m’ghadnix inhoss il-ferh ta’ dari,
ghalhekk bhal ghosfor it-tferfir gewwien,
ghalhekk intefa it-tqanqil ta’ qalbi,
u nirghex meta joqrob dan iz-zmien.

Ghalhekk nixfitli sew ix-xewqa fija,
u nhbiet il-harsa gwejda tat-tfulija,
ghalhekk m’hemmx nifs il-hajja fil-pasturi;
u ndifnu qalb l-ghanqbud f’kaxxa minsija.

L-armarju fil-kantina sar bhal qabar,
b’cappetti jixhdu sew is-snin mghoddija,
ghamara  biss ghall-moffa  u ghas-susa,
li mlew kull rokna tieghu imdellija.G

It-triq li qbadt mhux lejn il-misrah twassal,
minn fejn ninsab, il-knisja hi wisq boghod.
Is-siggu fil-korsija vojt jistenna,
u c-ckejken ilu ga snin sacerdot.

Illum bin-nugrufun l-ahmar imgemmed,
ix-xwejjah maghlub ghuda, snin shah sajjem,
mixhut f’sodda mitluf f’nofs l-itwal raqda,
li ebda zmien ma jista’ lilu jqajjem.

L-ghanjiet illum mahnuqa u mitfija,
in-noti tal-vjolin, zarzir ghalija,
inqered fija s-sens  ta’ kull stennija,
ghax jien, m’ghadnix it-tfajjel ta’ bla htija...

Ghamilt il-qalb, gharrixt mill-gdid fil-grotta,
ergajt ilmaht lic-ckejken fil-maxtura....
tbissimli; waqt li lissen bl-akbar hlewwa,
“illum il-htija tieghek giet mahfura”.

Mario Borg                                           
25 ta’ Novembru 2014 

User Comments
Please login or register to add comments

<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
10:41 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish