Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 4 guests online
Home arrow Poeziji arrow Tislima
Tislima PDF Print E-mail
User Rating: / 5
PoorBest 
Written by Mario Borg   
May 04, 2015 at 12:14 PM
F’ dar-rahal ewlieni, fil-gzira Ghawdxija,
qed jitla’ bhal fwieha, mal-kant ta’ tifhir,
il-ferh ta’ dil-gemgha, li giet issellimlek,
u ssejjah lil ismek, fost briju wisq kbir!

Ghax m’ hemm l-ebda iben, imwieled minn mara,
li lilu gie mlissen, dal-kliem ta’ tifhir.
Li tlissen b’tant hegga, minn dak fomm missierek,
li inti tal-Gholi, profeta  se ssir.

Ghax sa minn twelidek, li l-anglu gie jhabbar,
u l-ghotja ta’  ismek, li ma stennieh hadd,
komplejt inti tikber, fil-gherf u l-qdusija,
bil-grazzja f’ghemilek, ghaggibt lil kulhadd.  

Int f’hajtek kont xhieda, tal-aqwa qdusija,
lil Kristu urejt, kont ghalih prekursur.
Dik hajtek ghaddejtha, imwarrab fix-xaghri,
ixxandar l-indiema, kull fejn kont int tmur.

U ghax int liz-zwieg, ridt bis-shih illi thares,
fil-habs lilek jitfghu, u jzommu  maqful.
U ghax lil Erodi, int xlejt b’adulterju,
hallast prezz int b’demmek, u gejt fis maqtul.

Ghalhekk dan ir-rahal, lil ismek ifahhar,
u lilek ifakkar, kull sena bil-kbir.
Ghax emmen li inti, dan kollu jisthoqqlok.
Ghax int ghax-Xewkin, int qaddis tassew kbir!
 
Kien hafna snin ilu, li ssawret  dil-qima,
ma’ mhabba, li xxettlet, minn dak l-ibghad zmien,
li mliet lil dik qalbhom, u fawret  go demmhom,
f’ kull hsieb jew ghemil, dehret zgur kullimkien.
 
Kien mija u maghhom, sebghin sena ilu,
li xewqa ttlahhmet, kif tfasslet fl-imhuh,
biex minn zokk ta’ tuta, skolpita b’tant hila,
id-dehra ta’ surtek, dlonk hadet ir-ruh.

U gelbnu demghat, hekk kif lemhu xbiehetek,
u staghgbu bil-hila, ta’ id dak l-artist,
li holqot b’tant reqqa, sbuhija tal-ghageb,
 li sebhet dal-maqdes, u lilhom wennist.

B’migjietek hawn fosthom, fis kebset din f’qalbhom,
bhall-fjamma li ssahhan, u ddawwal f’musbieh,
il-holma u x-xewqa, li jkabbru din darek,
u jaghmlu dal-maqdes, minn fost l-aktar sbieh.

U lejk tul das-snin, dan il-gens irrikorra,
u lilek mar fittex, f’ kull waqt ta’ tigrib,
ghax emmen li inti, mis-sema qed tharsu,
u minnek kull farag, u wens ser isib.

U ghadu dal-poplu, ihobb lil dak ismek,
u jxerrdu b’tant qima, mal-erbat irjieh.
Kull fejn huwa jmur, b’hegga jsemmi lil ismek,
ghax fik, huwa biss, sab li qalbu tistrieh.

U fis ghajnejh jilmghu, kif jilmhek kull sena,
ghaddej minn got-toroq, mzejna u sbieh.
Ghax tieghek hu jhossu, bhal wild ta’ missieru.
Ghalik ghandu f’qalbu, imhabba qatigh.

Ghalhekk o mahbub, o qaddis, kbir Giovanni,
mis-sema int bierek, lil tieghek l-ulied,
li jfakkru kull sena, b’tant hegga ta’ jiemek,
tal-art u tas-sema, il-jiem tal-milied.

Mario Attard
29 t’Awwissu 2014User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 07, 2015 at 01:19 PM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
10:06 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish