Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 11 guests online
Home arrow Poeziji arrow 22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard PDF Print E-mail
User Rating: / 8
PoorBest 
Written by Mario Borg   
May 04, 2015 at 12:31 PM

 
1190931070dx3h26

Infetah quddiemi, il-ktieb tal-istorja,
u qrajt jien b’tant herqa, x’kien sehh f’dak iz-zmien.
U hsiebi ntrefa’, hassejtni qed nilmah,
mal-gemgha migbura, kien hemm anke jien.

U maghhom hassejtni, qalb folla migbura,
li ngabret biex tilmah, ta’ surtek dehriet.
U ltaqghet fil-misrah, il-gemgha kotrana,
biex tilqghek f’rahalha, imxennqa  ’l hemm giet.

F’dik l-ghodwa ta’ mija, u sebghin sen’ ilu,
bilkemm kont jien ghadni, naf naghmel passejn.
ilmahtni hemm fosthom, kont naqra ta’ tfajjel,
mizmum f’hogor ommi, merfugh fuq l-idejn.

U rajtek titwassal, fuq naqra ta’ hmara,
li kienet qed tigbed, bil-mod karettun.
Bilkemm setghet tobsor, li kienet qed terfa’,
Tezor tax-Xewkija, taghhom il-patrun.

U smajt f’daqqa wahda, ghajat illi jtarrax,
xhin dehret figurtek, qed tersaq bil-mod.
U zdied ic-capcip, hekk kif qorbot fis lejna,
u waqfet quddiemna, bilkemm xiber boghod.

Lil qalbi int sraqt, issahhart wara gmielek,
xhin kixfu xbiehetek, quddiem dawn l-ghajnejn.
U f’qalbi staqsejt, jiena elf mistoqsija,
Staqsejt jien lil ommi, l’ ghaliex? Kif?  Ghalfejn?

U harset fis lejja, u lissnet minn fommha,
ghalfejn dak il-jum, kien tassew bil-wisq kbir,
U qaltli li kienet, mill-boghod gejja x-xewqa,
li statwa mill-isbah, ta’ Gwanni ssir.

U qaltli li wiehed, b’kunjom Azzopardi,
bl-isem, Pietru Pawl, skultur Belti wisq prim,
intaghzel mill-kleru, u n-nies tax-Xewkija,
kellmuh bil-hsieb taghhom, u lahqu ftehim.

U fis xammar idu, u b’ghageb mar sawwar,
minn sigra ta’ tuta, zokk iebes maqtugh,
dil-vara wisq sbejha, b’ tant reqqa u hila,
li mliet b’ ferh lil qalbna, l-ghajnejna bid-dmugh

U qaltli l-istorja, li sawret lil hajtek,
u lili spjegat, ghaliex int qaddis kbir.
U lilek habbejt, kif quddiemi lmahtek,
u xtaqt li bhall-gemgha, jien ibnek insir.

U kburi hassejtni, li kont hemm mal-gemgha,
li maghhom jien kont, meta ghext f’ dak iz-zmien.
Ghalhekk f’dan il-jum, qed b’dal-vrus inwasslilkom,
il-grajja li qrajt, u ghaddejt fil-hsieb jien.
 
Mario Attard
3 ta’ Settembru 2014


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 06, 2015 at 03:18 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
11:31 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish