Home arrow History arrow June arrow 17 ta' Gunju 2004 - Il-75 Anniversarju tal-Banda Prekursur
17 ta' Gunju 2004 - Il-75 Anniversarju tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Joanna Falzon   
Jun 06, 2008 at 09:46 PM

Fis-17 ta' Gunju 2004, fl-okkazjoni  tal-75 Anniversarju mit-twaqqif tal-Banda Prekursur sar programm muzikali mill-istess Banda taht il-Patrocinju tal-President ta' Malta Dr. Eddie Fenech Adami. Din is-serata kien iprezentata mis-Sur Charles Arrigo.  Fost il-mistednin li kienu prezenti ghal din is-serata, kien hemm l-Arcipriet tax-Xewkija, is-Sindku, kif ukoll membri Parlamentari Ghawdxin u l-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati. Wara li intemmet din is-serata, il-President ta' Malta kixef irhama kommemorattiva fil-Kazin tal-Banda, li tbierket mill-Ecc. Tieghu Mons Nikol G. Cauchi, Isqof ta' Ghawdex.  Wara li zaru l-Wirja li kienet qed tittella' fis-Sala tal-Kazin fl-okkazjoni tal-75 Anniversarju, il-mistednin distinti attendew ghal riceviment ta' l-okkazjoni.

 

Anniversarju%20Banda%2017%20June%2004
 
Waqt il-programm muzikali li tellet il-Banda Prekursur
 
Anniversarju%20Banda%2017%20June%202004
 

Il-President ta Malta, Dr. Eddie Fenech Adami 
jircievi tifkira ta l-okkazjoni mill-President tal-Banda Prekursur
is-Sur Louis Vella
 
 
Qxif lapida Anniversarju Banda
 
Il-President ta Malta jikxef il-lapida ta l-okkazjoni fil-Kazin tas-Socjeta
 
Kumitat%20Anniversarju%20Banda
 

F'dan ir-ritratt naraw il-President ta Malta
flimkien mal-Kumitat ta dak iz-zmien
Louis Vella, Lorrie Zammit, Joseph Spiteri, 
Carmel Grima, Francis Zammit, Carmel Azzopardi,
Donald Pace, Joanna Falzon, Darren Pace
u John Azzopardi 
kif ukoll Sindku tax-Xewkija Dr. Monica Vella
 
ritratti mehudin minn:  www.radjuprekursur.com 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 15, 2020 at 07:43 PM )
<Previous   Next>
Saturday, 25 th May 2024
11:06 
A+ | A- | Reset