Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 7 guests online
Home arrow Poeziji arrow Bosta Jifirhu Fi Twelidu
Bosta Jifirhu Fi Twelidu PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Jun 12, 2015 at 05:01 AM
Kull sena f’dal-jum sewwa, intenni mistoqsija.
X’inhu dal-ferh gewwieni, li nhossu fix-Xewkija?
X’inhu dak li jqanqalna, inhallu id-djar taghna,
ningabru f’dir-Rotunda, ilkoll daqshekk herqana?

X’inhuwa dan is-seher, li lkoll ninhakmu bih,
f’dal-Maqdes singulari, f’dal-lejl sajfi, sabih?
Ghaliex huma leqqiena, bid-dmugh, illum l-ghajnejn,
u jfawwar, mix-xfar jaqbez, ixarrab lill-haddejn?
 
X’igaghlna bhala poplu, f’capcip ninfexxu lkoll,
u f’kant, tifhir u ghana, kull Xewki lsienu jholl?
Jien nemmen b’qalbi kollha, ta’ dan, il-veru ghan,
m’huwiex biss ghax min-niCCa, illum johrog San Gwann.

Imhabbar kien zmien ilu, fit-tempju ‘l Zakkarija, 
li talbu kien instema’, ‘Zabbetta ’ttih tarbija,
U kellu t-twelid tieghu, inissel hena kbir,
kull qalb gewwa Ein Karem bil-ferh riedet ittir.

U rega’ nhass ferh bhalu, kif Alla Bniedem sar,
sew sewwa sitt xhur wara, kif twieled Kristu f’ghar.
U baqa’ l-ferh jintiret, fiz-zewg Milidijiet,
sew f’ Gunju u f’DiCembru matul iz-zminijiet.

Ghalhekk bil-ferh nitqanqlu, kull sena f’jum bhal dan,
ghaliex kif twieled Gwanni, kien mibdi t’Alla l-pjan.

Imnebbha kienu niesna, mis-Sema, ilu zmien,
hekk kif lil Gwanni ghazlu, ikun taghhom harsien.
Ghax hadd ma qam daqs Gwanni, dan Kristu stqarr bil-fomm,
ma twieled hadd kbir daqsu minn gewwa hdan ta’ omm.

U din l-imhabba ssarfet sabiex tissawwar xbieha,
ta’ Gwanni il-Battista, ghar-rahal tax-Xewkija.
U l-gmiel ta’ dil-figura, sedqitna f’ghaqda kbira,
u sahhret ‘l ghawdex kollu, kif rifset fuq dil-gzira.

U s-snin tgerbu u tqalbu, inbiddlu id-drawwiet,
w’ghal Gwanni imhabbitna, maz-zmien baqghet tizdied.
ghax int kont, ghadek, tibqa’, il-gawhra tax-Xewkin,
kbir maqdes tellajnielek, frott l-ghaqda ta’ tant snin.

X’ma tkunx il-qalb mimlija, bil-ferh, ma kullimkien,
x’ma jmurx kulhadd ifahhrek u jholl tieghu l-ilsien
X’ma nigux hawn bi hgarna sabiex naghtuk tifhir;
Twelidek ta’ kull sena, fi qlubna jgib ferh kbir.

Mario Borg
11 ta’ Gunju 2015

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jul 01, 2015 at 05:37 AM )
<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
10:22 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish