Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 30 guests online
Home arrow Poeziji arrow F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Nov 21, 2015 at 05:25 AM

Il-bronz ikkonsagrat minn qabel zernaq,
ga b’lehnu qieghed juri kemm hu hieni.
It-tokki mill-kampnar nizlu fit-toroq,
u zaru taghna d-djar minn hafna kmieni.

Iz-ziffa helwa ‘l-bnadar qeghda tmelles,
li telghu fuq il-bjut ihabbru grajja,
li bosta minn l-ulied ta’ dan ir-rahal,
kien ghadhom m’ghexu qatt  bhalha f’dil-hajja.

U telghet fietla x-xemx l-inhawi ssahhan,
hekk kif tal-hlejjaq l-ewwel hoss instema’.
Siket ir-rih, ma jmurx il-festa jxekkel,
u ghab is-shab li kien mal-lejl ingema’.

L-ucuh tan-nies qed jixhdu ferh gewwieni,
li mqar il-fomm ma jafx jaghtih tifsira.
Bhal merhla li tistenna lir-raghaj taghha,
sabiex tmur lilu taghti merhba kbira.

Stennietu wkoll dal-waqt taghna r-Rotunda,
ghaliex minn meta hija giet mibnija,
‘il gewwa mill-hitan illi jdawruha,
ta’ Arcipriet pussess qatt ma sehh fiha.

Li kieku kellu fomm il-gebel taghha,
illum kien jinseg ghanja wisq ferrieha.
Il-koppla jien nisthajjel illum xtaqet,
tinfatam mill-kolonni u ttir shiha.

U tbattlu d-djar u n-nies bi hgarha ngabret,
imlew tal-misrah sewwa l-erba’ rkejjen,
it-triq fuq zewg nahat sat-tarf tar-rahal.
Fejn thares kullimkien ghall-festa mzejjen.

Il-hsejjes tal-murtali dwew fil-gholi.
Il-banda nisget l-isbah melodija.
U mieghek dar il-poplu jaghtik merhba,
b’haddejh it-tnejn bi dmugh ta’ ferh miksija.

Sahhritna it-tbissima helwa tieghek,
li Alla mar lil wiccek zejjen biha.
hassejna ddub f’sidirna il-qalb taghna,
u kixef ic-capcip x’hemm mistur fiha.

U ferah maghna gwanni il-Battista,
kif rak tixref mill-bieb u ‘l Kristu ssellem.
“Dan hu dak li lejn Kristu iressaqkom,”
nisthajjel kien jghidilna kieku tkellem.

 ha jibqa’ dan il-kliem minqux go qalbna,
ha jibqa’ dan il-kliem jidwi f’widnejna.
Int minna tkun mahbub ghal kemm snin jghaddu,
kif lil min qablek gie dejjem habbejna.

Mario Borg
8 ta’ Novembru 2015


User Comments
Please login or register to add comments

<Previous   Next>
Sunday, 26 th March 2023
12:03 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish