Home arrow Poeziji arrow Ma Nehda Qatt Infahhrek
Ma Nehda Qatt Infahhrek PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Mario Borg   
May 20, 2016 at 01:18 PM
 9
Ma nehda qatt infahhrek,
kull gieh b’fommi naghtik.
Ma’ kull min jien niltaqa’,
f’xi hin ser insemmik.

Bil-bosta kbir dak ismek,
maghzul qabel iz-zmien,
kif kien qieghed jissawwar,
minn Alla l-holqien,

biex tkun musbieh li jdawwal,
il-kewkba taz-zerniq,
habib tal-qalb ghal Ibnu,
fuq l-art thejjilu t-triq.

Gharfien tas-salvazzjoni,
tal-patt l-antik tfakkira,
helsien mill-ghadu taghna,
tal-pjan divin tifsira.

Vangelu l’ghad jinkiteb,
tqanqil ghall-qalb soghbiena,
turija ta’ mhabba,
ta’ Alla int il-Hniena.

‘Mm’ ghalija int fuq kollox,
il-ghaxqa tax-Xewkija,
il-mimmi ta’ ghajnejja,
il-milja tas-sbuhija,

il-ferh li nhoss go fija,
hekk kif niftakar fik,
int ghasel fuq xofftejja,
kull darba li nsemmik.


Mario Borg
15 ta’ Gunju 2016
 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 16, 2016 at 01:36 AM )
<Previous   Next>
Monday, 22 nd July 2024
07:34 
A+ | A- | Reset