Home arrow News arrow News arrow Maltempata kbira tahkem lil Malta imma ix-Xewkija tehlisa hafif
Maltempata kbira tahkem lil Malta imma ix-Xewkija tehlisa hafif PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Jun 25, 2016 at 06:18 AM
Il-bierah il-Gimgha 24 ta' Gunju 2016, ghaddiet maltempata kbira min fuq il-gzejjer Maltin. F' Malta kien hemm postijiet fejn ghamlet 30mm xita kif ukoll xi silg.Anke f'Ghawdex kien hemm postijiet bhax Xlendi u Marsalforn fejn ghamlet ftit xita mhux hazin pero fix-Xewkija ghalkemm f'xi hin kien jidher gej fuqna ajru ikrah kwazi ma' nizlet xejn xita. Infatti fix-Xewkija kull ma' ghamlet xita kien 0.2mm. Pero xorta il-Kumitat ta' l-Armar hadu bicca xoghol ghax ghattew l-istatwi kollha u nizzlu xi bandalori. Minn nahha taghhom il-Kumitat Zghazagh Brijuzi Xewkin l-ewwel ghattew l-umblellun bil-plastic u izjed tard zarmaw id-drapp kollu. Issa llum sebah jum mil-isbah.
 
 

User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jul 13, 2016 at 05:11 AM )
<Previous   Next>
Saturday, 20 th July 2024
12:33 
A+ | A- | Reset