Home arrow News arrow News arrow Bidu tal-Festi ta' San Gwann Battista fix-Xewkija - Hrug tal-Vara min nicca
Bidu tal-Festi ta' San Gwann Battista fix-Xewkija - Hrug tal-Vara min nicca PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2018 at 07:49 PM

 

Nhar il-Hamis 14 ta’ Gunju 2018 kien l-ahhar Hamis ta’ San Gwann u l-ewwel jum tan-Novena bi thejjija ghall-Festa. Fit-8.30pm saret Velja ta’ talb immexxija miz-zghazagh li fiha sar il-hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca.Wara l-istatwa artistika tal-Battista inharget min-nicca taghha fost il-kant u l-entuzjazmu ta’ dawk kollha prezenti. Ghal din l-okkazjoni giet iffurmata wkoll orkestra zghira b’muzicisti Xewkin biex takkumpanja l-kant, taht id-direzzjoni ta’ Ivan Farrugia. Fl-ahhar tal-Velja, li ntemmet bil-Barka Sagramentali, gew ipprezentati xi bukketti tal-fjuri lil San Gwann Battista mill-Kumitati u l-Ghaqdiet tal-Festa u z-zghazagh ipprezentaw lill-Arcipriet il-gear il-gdid tal-Festa flimkien ma’ CD bl-innijiet li ser jizzanznu din is-sena.

 DSC_7684-2000
 DSC_7835-2000

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 16, 2018 at 07:55 PM )
<Previous   Next>
Sunday, 21 st July 2024
17:39 
A+ | A- | Reset