Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
youtube
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 11 guests online
Home arrow News arrow Festa San Gwann Battista 2019 - il-Hadd 23-6-19 Purcissjoni
Festa San Gwann Battista 2019 - il-Hadd 23-6-19 Purcissjoni PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Jul 23, 2019 at 10:52 AM

Il-Hadd 23 ta' Gunju 2019 filghaxija sar il-marc ta’ qabel il-purcissjoni mill-Banda Prekursur li beda minn hdejn il-kazin tal-banda sa Pjazza San Gwann Battista. Waqt li bdiet hierga l-purcissjoni. Il-Banda Prekursur laqghet l-istatwa artistika ta’ San Gwann Battista (1845), xoghol fl-injam u kapulavur ta’ Mastru Pietru Pawl Azzopardi, bl-Innu Relizjuz il-gdid Ghaziz Gwanni, Patrun taghna, taht id-direzzjoni tas-Surmast Mark Gauci, u wara, il-Banda Prekursur esegwit l-Innu l-Kbir La Natività di San Giovanni Battista (1950), kompozizzjoni ta’ Mro Indrì Borg u versi ta’ Guzeppi Serafin Cutajar, bis-sehem tat-Tenur Charles Vincenti, tal-Baritonu Ivan Vella, tal-Mezzo Sopran  Marthese Borg u l-Kor tal-Banda Prekursur, taht id-direzzjoni ta’ Mro Anthony Borg. Ta minn jinnota li din kienet l-ahhar darba li  s-surmast Anthony Borg idderiga dan l-Innu bhala Surmast Direttur tal-banda Prekursur.

purc

 

Fil-purcissjoni il-Banda Prekursur daqqet  l-innijiet  fosthom l-innu l-gdid Ghaziz Gwanni, Patrun taghna,u marci religjuzi.  Il-banda mistiedna kienet , il-Banda Mnarja tan-Nadur, fejn ghamlet marc minn Triq Indipendenza sa Pjazza San Gwann Battista fejn wara esegwit programm muzikali taht id-direzzjoni ta’ Mro Joseph Grech. Hekk kif l-Istatwa artistika u devota ta’ San Gwann Battista waslet hdejn il-kazin tal-banda, il-bandisti tal-banda Prekursur daru faccata tal-Istatwa sabiex isellmula bid-daqq tal-Innu Mar?ja fost il-kant ta’ hafna zghazagh Xewkin prezenti. Id-dhul trijonfali tal-istatwa artistika ta’ San Gwann Battista fil-knisja beda minn hdejn id-dar tal-arcipriet fejn indaqqu l-innijiet religjuzi u bejn kull innu kien hemm hsieb religjuz fuq San Gwann Battista li kien imexxi mill-arcipriet Mons Daniel Xerri, fost hafna zghazagh Xewkin.  Ta minn jinota li il-kumenti tan-nies prezenti kien x’festa sabieha jafu jaghmlu x-Xewkin.
User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jul 23, 2019 at 10:54 AM )
<Previous   Next>
Friday, 12 th April 2024
22:56 
A+ | A- | Reset