Home arrow Poeziji arrow Poeziji arrow Lil San Gwann Battista 1897 (B'Malti modern) Poezija tas-Sacerdot De Bono Fortunatu
Lil San Gwann Battista 1897 (B'Malti modern) Poezija tas-Sacerdot De Bono Fortunatu PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Jul 08, 2008 at 11:50 AM
Min ma jridx O Kbir Giovanni
F'dan il-jum ifahhrek mieghi?
Qaddis int sa min guf ommok
Deh' t-tifhir isma' t-talb tieghi.

L-isem tieghek grazzja jfisser
U b'kull grazzja ghanniek Alla
Hekk dak kif Gesu gie jzurek
Ebda ghama fik ma halla.

 DSCF0644
Tarbija kont mohhbi f'guf ommok
Meta bil-ferh hemm ithennejt
U missierek hall ilsienu
Benedictus beda jghid.

Minn dar ommok rajniek tahrab
Helu tfajjel ta' xi sentejn
O Giovanni ckejken, ckejken
Fejn int sejjer Giovanni fejn?

God-desert l-aktar imwarrab
Mort tinheba u fit-tbatija
Fost is-sawm, l-ghakkis tal-gisem
Ta' Gesu diga sirt xbiha.

Biex issir kbir quddiem Alla
Iccekkint bosta quddiem l-art
Wahdek, wahdek gewwa id-desert
Il-faqar b'siehbek hemm int htart.

B'gild ta' gemel int tinsatar
X'tiekol hlief l-ghasel u l-girat?
Ghall-art dejjem l-irqad tieghek
Ghageb bhalekqatt l-art ma rat.

Safja qalbek kif il-gilju
Bniedem bhalek ma deher qatt
U l-kbar grazzji, il-gid tas-sema
Li tak Alla ma ta lil hadd.

Lehen kont int god-desert
U n-nies semghet il-kliem tieghek
Int xandart il-penitenza
U n-nies stqarret l-Alla mieghek.

Tal-Messija li kellu jitwieled
It-triqat inti mort wittejt
Inti ghajjatt: "Ecce Agnus Dei"
U tipriedka lilu ukoll bdejt.

Fuq ir-ras ta' Gesu Kristu
L-ilma sawwabt minn gol-Gordan
U Alla semma' l-lehen tieghu
"Il-mahbub Ibni" qal " Hu dan".

Tas-suppervi Farisej
Kont iccanfar il-kburija
Is-sultan ukoll mort twiddeb
Sabiex tharbu mill-hzunija.

Fil-kastell ta' Macheronte
Fejn ghabbiek bi ktajjen tqal
Hsiebek biss dejjem kien f'Alla
U xejn ma rajt il-pwieni twal.

Erodiade x-xellerata
Tobghod tobghod tarak qaddis
Kontra tieghek l'Erodi xxewwex
U maqtul ukoll tridek fis.

Erodiade tghid lil bintha
Li m'ghandiex titlob ebda gid
'Mma f'bacil ir-ras ta' Gwanni
maqtuha tara biss kienet trid.

Kbir bankett kien ta Erodi
Fil-gurnata ta' twelidu
Fejn Salome' zifnet bosta
U s-sultan weghedha nofs gidu.

Is-sultan ghax halef t'iblah
Lil Salome' ried kuntenta
U r-ras qata' ta' Giovanni
Lilu msejken itturmenta.

O fidil martri ta' Kristu
F'dan il-jum isma' t-talb taghna
It-tifhir int ukoll ilqa'
Henn ghalina w ieqaf maghna.

Sliem ghalik O kbir Giovanni
Ta' Gesu kbir Prekursur
Lejn is-sema fis ittajjar
Ghall-Kuruna ta' l-unur

Fit-twelid, fil-hajja, f'mewtek
Lilek naghtu kull fohrija
Ibierkuk il-hlejjaq kollha
Bik titghaxxaq ix-Xewkija.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jul 08, 2008 at 11:52 AM )
<Previous   Next>
Monday, 27 th March 2023
04:20 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish