Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
youtube
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 4 guests online
Home arrow Poeziji arrow Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Aug 06, 2008 at 01:00 AM
(Fis-Sena Internazzjonali taz-Zghazagh-24/6/1985)
Poezija ta Julian Refalo Rapa
 san%20gwann%203
Ta' kull sena f'dal jum tal-Ghid tieghek
nigi nzurek f'dat-tempju wahdieni
biex nitghaxxaq bil-harsa ta' wiccek.
li tqaddisni, taghmilni wisq hieni.

F'din is-sena maghzula ghaz-zghazagh
itfa w ferrex barkiet b'mod specjali,
fuq dawn hutna li tilfu kull paci,
lil qrabathom qed jifnu bil-ghali.

 

Qeghdin jghixu fi snin wisq imhawwda
fejn isibu lil ftit li jifmuhom.
Waqt li bosta qed jaghmlu min kollox,
biex b'kull vizzju moqziez ihassruhom.

Lejn min jistghu iduru l-imsejkna,
jekk mhux lejk O Gwanni l-Ghammiedi?
Int illum ghandek tkun mudell taghhom
f'kull tigrib, taghhom tkun il-fejjiedi.

Jekk jinxtehtu f'riglejk O Giovanni
zgur li nsibu kull tarf tat-tahwid,
li qed f'mohhhom u f'qalbhom iberren
ghax l-isfrattu, dan taghhom irid.

Ibqa' ghallimhom jistmerru z-zina,
u l-frughat li toffrilhom il-hajja.
Fik jaraw zaghzugh umli u safi.
li tad-dnub ma kellux l-icken tbajja.

Qatt ma bzajt mit-theddid u t-tbatija
ghaliex kont wisq sincier u qalbieni.
Lil Erodi canfartu, widdibtu,
ghax kien hati ta' dnub l-aktar zieni.

Kif jarawk b'dik il-harsa li tqanqlek
u jinfexxu f'delirju ta' ferh,
ixhet f'qalbhom il-grazzja qaddisa
garanzija ta' hena u serh.

 

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Aug 07, 2008 at 05:23 PM )
<Previous   Next>
Saturday, 24 th February 2024
20:38 
A+ | A- | Reset