Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 28 guests online
Home arrow Poeziji arrow Il-Prekursur
Il-Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Aug 26, 2008 at 03:00 AM
 
 Poezija tal-Kav. Joe M. Attard 9.11.1989
 st john 4

Il-Battista jew l-Ghammiedi
Gie ihejji lill-Feddej
Triq, moghdija minghajr hotob
Fil-Gordan qaghad jarah gej.

W'ghalkemm ma kienx denn li jhollu
Biss il-qfieli ta' riglejh
Bl-ilma ta' gox-xmara ghammdu
Hekk amarlu x'hin kien hdejh.

 

Ghadda z-zmien u Gwanni kompla
Ta' Gesu jxandar l-ahbar
God-desert, qalb il-muntanji
Fost il-kbar u qalb iz-zghar.

Lil Erodi wkoll mar canfar
Talli kien biddel lil martu
Ma kienx jibza milli jghidlu
illi dik ma kinitx hajtu.

Ta' dan kollu l-Prekursur
Halla rasu taht mannara
Mill-gdid mar igawdi 'l Kristu
Wicc imb' wicc lilu qed jara.

Minn gol-genna issa jhares
B'mod specjali lejn dal-poplu
li Rotunda ried jibnilu
U lsienu zgur ihollu.

Biex qima u mhabba juri
Lil ta' Kristu prim kugin
Lilu jghozz b'imhabba ghamja
lejh dlonk jersaq hu f'kull hin.

Mastru Pawlu Azzopardi
Mghallem b'sengha minn gol-belt
minn zokk sigra silet statwa
li ma tafx x'inhuwa ghelt.

Ghax issahhar lil min jersaq
biex ihares joqghod lejha
jekk iddur il-gzira kollha
ma ssibx wisq joqghodu hdejha.

Prekursur, Battista, Ghammiedi
Bierek dan il-Poplu taghna
Harsu mit-tweghir u l-hazen
Biex fil-grazzja hu jistaghna.

Sabiex wara din il-hajja
Hdejk hu jigi mal-Hallieq
Fit-tgawdija gewwa s-Sema
Fejn m'hemmx biki nkella lfieq.

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Aug 20, 2008 at 10:19 PM )
<Previous   Next>
Friday,  March 2023
04:35 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish