Home arrow Poeziji arrow Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Mario Borg   
Sep 09, 2008 at 01:00 AM
 Poezija ta' Mons M'Ang Apap miktuba fit-2.6.1957
 111111111111111111111
 It-twelid minn tal-Battista
Huwa ghogba ta' qdusija
Ghax imhabbar sa mill-qedem
U gie mnissel fix-xjuhija.

Bosta kienu l-profeti
Illi habbru 'l Prekursur
Li triq tajba kellu jhejji
Lil tad-dinja s-Salvatur.

 

Imbaghad habbru l-Anglu t' Alla
Bhalma habbar lill-Mulej
Biex bil-kelma u l-ghemil tieghu
Juri 'l Kristu li kien gej.

Gesu mohbi fi hdan Ommu
Qaddsu qabel it-twelid
Sabiex jixbah b'xi mod Lilu
Tal-qdusija ghajn u Sid.

Ghalhekk l-Anglu fit-thabbira
Gieb dan l-isem mis-Smewwiet
Ghaliex Gwanni jfisser Grazzja
Kif urew kollha l-grajjiet.

Kif qatt seta' Zakkarija
Jemmen ghageb daqshekk kbir
Minn qatt issa jista jsikktu
Mit-tislim ta' kull tifhir?

Bir-ragun l-istess Messija
Qal li akbar minnhu m'hemmx
Ghaliex qabel deher fid-dinja
Ga kien jiddi bhala xemx.

Hawn kulhadd mistaghgeb staqsa
X'ser ikun minn dit-tarbija
Meta rawha hekk imzejna
Bil-Prodigju u l-qdusija.

Mhux ta' b'xejn il-Knisja Mqaddsa
Sa minn kmieni lilu qiemet
Sew bil-festi kemm bit-tempji
Illi lilu tibni riedet.

Mela thenna ja Xewkija
Illi bhala Protettur
Inti ghandek lil Govanni
Lill-Ghammiedi Prekursur.

U fit-triq li mar ihejji
Imxi w'rajh fil-hajja tieghek
Biex il-Grazzja minn tas-Sema
Qatt ma tonqos li tkun mieghek.

Hekk biss tista' ghall-gieh tieghu
Tkompli t-temju l'inti bdejt
Xhieda cara ta' l-imhabba
Li biha lilu habbejt.

Tempju zina ta' gziritna
Tempju kbir, tempju sabih
Tempju jixraq lil Battista
Illi glorja zgur jaghtih.

Sabiex wara li f'dat-tempju
'L Alla tqim b'ruh imsoffija
Gewwa t-tempju minn tal-Genna
Mieghu tibqa' fit-tgawdija.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Sep 09, 2008 at 04:23 AM )
<Previous   Next>
Monday, 22 nd July 2024
07:25 
A+ | A- | Reset