Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Sep 20, 2008 at 02:00 AM

Kullegg Ghawdex Primarja Xewkija                    22.09.2008

Gheziez genituri,
                            Merhba lil kulhadd ghal sena ohra ta’ hidma flimkien, b’risq it-tfal taghna!  
Din is-sena se nimxu fuq il-parir tat-tabib u l-linji gwida mahruga mid-Direttorat ta’ l-Edukazzjoni rigward l-ikel bnin li t-tfal jikkonsmaw fl-iskola.  Ghal waqt l-ikel, it-tfal jistghu  jgibu maghhom hobz, frott, cereals u ilma.  It-tfal ma jistghux igibu maghhom soft drinks, juices, cikkulata, wafers, boroz, pakketti, etc. Permezz ta’ dan, l-iskola tkun qed iddarri lit-tfal jieklu ikel bnin, mhux processat u jidraw toghmiet differenti, fi kliem iehor jadottaw a Healthy Lifestyle.  Nitlob il-koperazzjoni taghkom gheziez genituri biex dak li bdejna l-iskola, tkompluh id-dar bl-ezempju taghkom stess. Skejjel fl-Italja, Ingilterra u f’Malta ga adottaw dan il-mod ta’ ghazla favur  ikel bnin u mhux junk food.
Haga ohra li nixtieq nenfasizza hija l-uniformi, kemm dik ta’ kuljum (il-hadra) kif ukoll dik ghal waqt il-PE.  Il-lista ta’ l-uniformi hija din:


Uniformi Sajf-Boys

1.    Shorts ahdar.
2.    Polo Shirt abjad
3.    Sandli/zarbun iswed/kannella  u kalzetti bojod.


Uniformi Sajf-Girls

1.    Pinafore hadra.
2.    Polo Shirt abjad.
3.    Sandli/zarbun iswed/kannella u kalzetti bojod.
4.    Accessorji tax-xaghar bojod.

Uniformi Sajf-PE

1.    Shorts abjad
2.    Poloshirt abjad
3.    Kalzetti bojod
4.    Papocc abjad
5.    Beritta safra ta’ l-iskola.


Uniformi Xitwa-Boys

1.    Qalziet twil ahdar
2.    Qmis bajda bil-kmiem twal
3.    Ingravata shiha minghajr lastiku
4.    Kalzetti bojod
5.    Zarbun iswed/kannella
6.    Jersey ahdar V-neck
7.    Gakketta hadra


Uniformi Xitwa-Girls

1.    Qalziet twil jew pinafore hadra
2.    Qmis bajda bil-kmiem twal
3.    Ingravata shiha minghajr lastiku
4.    Kalzetti bojod
5.    Accessorji tax-xaghar bojod
6.    Jersey ahdar V-neck
7.    Gakketta hadra
8.    Tights abjad


Uniformi PE Xitwa-Boys and Girls

1.    Track suit bl-isem ta’ l-iskola
2.    Kalzetti bojod
3.    Papocc abjad
4.    Beritta safra ta’ l-iskola
5.    Accessorji tax-xaghar bojod
6.    Polo necks li jintlibsu minn taht ghandhom dejjem ikunu bojod

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:42 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
21:07 
A+ | A- | Reset