Home arrow News arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Oct 05, 2008 at 11:00 PM

Kullegg Ghawdex Primarja Xewkija                   

<!--[if !supportEmptyParas]-->

L-Erbgha, 8.10.08  P4 se jaghmlu sessjoni ta’ ghawm l-ARKA.

Il-Hamis, 9.10.08  P3,P4,P5, u P6 se jmorru Malta ghal dawra madwar il-Port il-Kbir.

Programm

7.45 am titlaq ix-xarabank minn quddiem l-iskola u tkompli tigbor it-tfal mis-soltu postijiet ghax-Xatt.

8.15am  jitlaq il-vapur

8.45am titlaq il-private ghal Tas-Sliema

10.00am naslu Tas-Sliema u nduru ftit

10.30am nibdew id-dawra fuq il-vapur

12.00pm inzuru Bay Street

12.30pm nitilqu lejn ic-Cirkewwa

1.30pm naqbdu l-vapur lejn Ghawdex

2.15pm naslu l-iskola u t-tfal jingabru minn hawn.

 

Ilbies: importanti li kulhadd jigi l-iebes l-uniformi l-hadra u beritta, zarbun iblakkat etc.

Ikel:  Packed lunch u  ilma. <!--[endif]-->

Il-Hamis, gej id-Dental Hygienist biex jara t-tfal tal-P1 u P2.

 

AVVIZI

<!--[if !supportEmptyParas]-->

* Min ghandu bzonn jordna t-tracksuit tal-PE, shiha, jew qalziet jew gakketta biss, irid imur ghand Terry’s Fabrics sa nhar is-Sibt, 4 ta’ Ottubru, biex jiehu l-qies.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]-->

* Ghandna kalendarji sbieh ta’ l-iskola, tajjeb biex jiddendlu fil-kcina jew fil-kamra tat-tfal.  Fih hemm immarkati d-dati ta’ l-ezamijiet, vaganzi, etc.  Jiswa €2 biss. 

* Ghal finijiet tad-Data Protection Act, dawk il-genituri li ma jridux lil uliedhom jidhru f’ritratti, website, newsletters, videos etc li tippubblika din l-iskola, ghandhom jkellmu lis-surmast mill-aktar fis possibbli. 

* Ghadna qed nircievu l-applikazzjonijiet tat-tfal li jridu joqoghdu l-iskola mis-2.30pm sal-4.30pm.  Ikollhom chance jaghmlu l-homework u jilaghbu wkoll. Ejjew inkitbu fl-ufficcju ta’ l-iskola.

* Filwaqt li nirringrazzjaw lil Ms Helen Carnemolla li kienet membru tal Kunsill Skolastiku, nistiednu genituri ohra biex jidhlu fil-Kunsill sa Jannar, 2009.  Infakkarkom li se jkun hawn elezzjonijiet tal-Kunsill Skolastiku nhar it-Tlieta, 27 ta’ Jannar,2009.  Importanti li kulhadd jaghti sehmu. 

* Il-quddiesa ta’ nhar il-Gimgha, se ssir fir-Rotunda.  It-tfal jigu l-iskola normali. Wara nitilqu lejn il-knisja.

 

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:42 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 24 th July 2024
20:45 
A+ | A- | Reset